TU Delft en politie vergroten hun gezamenlijke impact

Nieuws - 19 oktober 2023 - Webredactie

Vandaag hebben de TU Delft en de politie hun samenwerking versterkt door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De politie en de TU Delft werken al langer succesvol samen op het gebied van safety en security gerelateerde domeinen, zoals slimmere detectie, cyber security, robotica en forensisch onderzoek. Met deze stap kan meer en makkelijker samengewerkt worden aan innovatie en nieuwe technologie. Hiermee vergroten de TU Delft en de politie hun gezamenlijke impact. De ondertekening werd verricht door Prof. Aukje Hassoldt, decaan van de faculteit Techniek, Bestuur & Management, namens de TU Delft en Henk Geveke, lid van de korpsleiding. De coƶrdinatie van deze samenwerkingsovereenkomst valt onder het TU Delft Safety & Security Institute en de Directie Strategie en Innovatie van de Staf Korpsleiding van de politie.

Onze twee organisaties hebben allebei baat bij meer samenwerking. We delen kennis en vergroten het begrip van elkaars vraagstukken en de aanpak daarvan. Dit komt ten goede aan de veiligheid van onze samenleving.ā€¯

Aukje Hassoldt
TU Delft | The Hague, PLAATWERK  FOTOGRAFEN

Science & Technology Agenda politie

Om goed voorbereid te zijn op toekomstige taken van de politie is het noodzakelijk om kennis op te bouwen. Hiervoor is de Science & Technology Agenda (S&T Agenda) opgezet. De agenda bevat belangrijke trends en ontwikkelingen die mogelijk impact zullen hebben op het gebied van criminaliteit en veiligheidsvraagstukken, de positie van de politie, de politieorganisatie en het politiewerk. In het programma Kennisopbouw Politie (KOP) wordt uitvoering gegeven aan de S&T Agenda. De opgedane kennis wordt vervolgens getest in laboratoria, proeftuinen en hubs bij de politie. Alle onderzoeken worden uitgevoerd aan de hand van door de politie aangeleverde casussen. Dit kunnen onderwerpen zijn die te maken hebben met crowd-management, vandalisme, bedreiging, smokkel of opkomende fenomenen.

Model-Driven Decisions Lab (MoDDL)

Voor het onderzoeksprogramma Kennis Opbouw Politie - TU Delft wordt een eerste onderzoekslab opgezet: het Model-Driven Decisions Lab (MoDDL). De toegenomen beschikbaarheid van informatie in onze samenleving en mogelijkheden voor het gebruik van nieuwe technologieĆ«n, zoals bijvoorbeeld sensoren en machine learning algoritmes, bieden grote kansen voor het werk van de politie. 

Ik verwacht dat deze samenwerking zal bijdragen aan technologische doorbraken, die ons in staat stellen om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Dit draagt bij aan een diepgaand begrip van de wisselwerking tussen technologie en de samenleving die we dienen.

Henk Geveke

In het lab wordt onderzoek gedaan hoe deze beschikbare informatie gebruikt kan worden om enerzijds een digitale representatie van situaties te verkrijgen en anderzijds deze informatie te gebruiken voor besluitvorming rond het uitvoeren van optimale interventies. In dit lab komen operationeel/tactische en strategische toepassingen samen. Ethische vraagstukken spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling. Het lab zal bestaan uit 5 PhD-onderzoeksprojecten die sterk met elkaar samenhangen en bijdragen aan het centrale thema.