Nieuw beleid voor Open Access publiceren

Nieuws - 12 januari 2024

Er is een nieuw TU Delft beleid met richtlijnen voor Open Access publiceren van kracht vanaf 1 februari 2024. Het huidige beleid uit 2016 weerspiegelt niet langer de huidige praktijk, omdat er veel is veranderd in het Open Access-landschap. Het nieuwe beleid en de richtlijnen brengen alle Open Access-componenten van de TU Delft samen.

Belangrijkste principes van het nieuwe beleid

De belangrijkste principes van de nieuwe 'TU Delft Policy and Guidelines of Open Access Publishing’ hebben betrekking op:

  • Compliance met de eisen van financiers zoals PlanS, NWO en de Europese Unie.
  • Een duidelijke voorkeur voor de CC-BY-licentie, die hergebruik, distributie, aanpassing en opbouw van het materiaal in elke vorm of medium toestaat, zolang er maar wordt verwezen naar de maker.
  • Korte wetenschappelijke werken als open access instrument. Vanaf 1 februari 2023 worden de uitgeversversies van alle korte werken (artikelen, conferentiebijdragen en boekhoofdstukken) door TU Delft-onderzoekers die niet open access zijn gepubliceerd, automatisch zes maanden na publicatie via de TU Delft Repository open access gemaakt.

Lange traditie van Open Access

De TU Delft heeft een lange en succesvolle traditie op het gebied van Open Access die begon in 2003 met de ondertekening van de Berlin Declaration on Open Access. Volgens de missie, visie en strategie van de TU Delft zijn open access publicaties de norm geworden voor onderzoeksresultaten. In het publicatiejaar 2022 werden bijna alle peer-reviewed artikelen open access gepubliceerd (98%).