Onderwijsvisie

De faculteit is er trots op dat zij al meer dan honderdvijftig jaar grote aantallen breed opgeleide ingenieurs aflevert die een waardevolle bijdrage aan de maatschappij leveren. Zij ziet het als haar taak studenten op te leiden tot zelfstandige, verantwoordelijke, innovatieve ingenieurs met een veelzijdig probleemoplossend vermogen

Lees de onderwijsvisie van de faculteit 3mE.

/* */