Onderwijs

Heb je je ooit afgevraagd waarom het aanleggen van nieuwe wegen niet automatisch de files oplost? Of tol heffen voor transport werkelijk helpt? Waarom het privatiseren van openbaar vervoer kan leiden tot catastrofes als het niet tot in detail wordt doordacht? Waarom langzame of roekeloze automobilisten files kunnen veroorzaken? Is het je ooit opgevallen dat sommige infrastructurele voorzieningen niet ontworpen zijn voor 150 km/h? Zijn de beslissingen voor het bouwen van een hogesnelheidslijn gebaseerd op de juiste economische en logistieke argumenten? Wat zijn de effecten van automatisch rijden?

Als deze onderwerpen jouw belangstelling hebben, dan moet je kiezen voor de opleiding Transport & Planning.

Hieronder volgt meer informatie over de rol van een ingenieur in Transport & Planning in de praktijk, met daarbij wat voorbeelden van wat je leert bij de afdeling Transport & Planning.

Jouw rol als ingenieur bij Transport & Planning

Nederland is een van de dichtstbevolkte gebieden in de wereld. Met name in de Randstad is de vraag naar transport de afgelopen decennia snel gegroeid. Nog steeds is deze groei aanzienlijk, terwijl de capaciteit van de beschikbare infrastructuur en transportdiensten tot het uiterste wordt benut. Bovendien zijn toenemende kosten ten gevolge van congestie, verkeersonveiligheid en milieuvervuiling belangrijke aandachtspunten in de politiek en in het dagelijks leven van veel Nederlanders. 

Afstuderen bij de afdeling Transport & Planning

De specialisatie Transport & Planning completeert de basiskennis van de Civiele Techniek met de praktische kennis en kunde van de transportingenieur, de planner, de ontwerper en de beheerder van infrastructurele voorzieningen en transportsystemen. 

Wat valt er te leren?

  • Je leert op welke manier infrastructuurplanning gerelateerd is aan economische groei en neergang.
  • Aan de andere kant leer je hoe ruimtelijke activiteitenpatronen gemodelleerd, geanalyseerd en vertaald kunnen worden naar een concrete verkeersvraag op infrastructurele netwerken.
  •  Je leert hoe weg- en railinfrastructuur ontworpen moeten worden, zowel op netwerkniveau als op het niveau van een enkel element.
  •  Je leert hoe keuzegedrag gemodelleerd kan worden.
  • Je raakt bekend met manieren om verkeer (dynamisch) te beheersen.
  •  Ten slotte leer je hoe verkeersprocessen wiskundig kunnen worden beschreven.

Ten slotte

Meer informatie over de vakken en specialisaties van de Master opleiding Transport & Planning kan je vinden op de pagina van het Master programma. Ook kunnen hier voorbeelden worden gevonden van afstudeeronderwerpen. Mocht je behoefte hebben aan nog meer informatie, aarzel niet contact op te nemen met Rob van Nes.

/* */