Bachelorprogramma (BSc)

Transport is een van de vier domeinen binnen Civiele Techniek. Het is verweven in het bachelorprogramma. Als je interesse hebt in dit boeiende werkveld, dan zijn er veel mogelijkheden om hiermee kennis te maken en je hierin te specialiseren.

In de vakken CTB1120-14 Inleiding Civiele Techniek en CTB1220-14 Integraal ontwerp en beheer wordt vaak transportinfrastructuur gebruikt om de eerste ideeën over de Civiele Techniek zelf en het ontwerpen in de Civiele Techniek te ontwikkelen. 

In het vak CTB1420-14 Transport & Planning worden de basisbeginselen van ruimtelijke planning en verkeer en vervoer behandeld. Naast de colleges is er ook een praktijkgerichte oefening. Dit vak geeft een overzicht van het grote aantal onderwerpen op transportgebied waarmee je als Civiel Ingenieur in aanraking kunt komen.

Bachelor Civiele Techniek

Minor Mobiliteit & Transport