Van revolutiebouw tot ruimtedieet

News - 01 May 2020 - Communication BK

1M Homes team leden Marja Elsinga, Gerard van Bortel en Arend Jonkman hebben een bijdrage geleverd aan het themanummer 'Anders Wonen' van Agora.  'Van revolutiebouw tot ruimtedieet' beschrijft hoe de huidige woningcrisis verschilt van eerdere grote woningbouwopgaven. Ondanks het woningtekort en de druk op de betaalbaarheid wonen we met steeds minder mensen in steeds ruimere woningen op grotere kavels. In het essay wordt de oproep gedaan om op ruimtedieet te gaan, om door een betere benutting van ruimte en bestaande gebouwen duurzaam te bouwen aan het sociaal recht op wonen. 

"In het Kamerdebat in januari 2020 kreeg de woningnood een plek op de politieke agenda. Terecht, er is sprake van een woonprobleem, maar met het aanwijzen van Valkenburg en Almere Pampus als bouwlocaties zijn we er niet. Een gedeelde woonvisie voor de lange termijn ontbreekt. Het bijzondere is dat er wordt gesproken van een wooncrisis, maar tegelijkertijd woont Nederland ruimer dan ooit. Wij pleiten naast nieuwe locaties voor een ruimtedieet: slimmer en efficiënter wonen in bestaande gebouwen.

De huidige woningbouwopgave wordt door ABF Research geschat op bijna een miljoen woningen tot 2035. Ongeveer een kwart miljoen is nodig om verouderde woningen te vervangen. De overige 750.000 dienen om de bevolkings- en huishoudensgroei op te vangen. Die groei bestaat vooral uit eenpersoonshuishoudens en ouderen. Het geboorteoverschot neemt gestaag af en de bevolkingsgroei is voor een steeds groter deel afkomstig uit moeilijk te voorspellen migratie. Het zijn echter vooral jongeren en (her) starters die door het woningtekort getroffen worden. Zij moeten nog (of opnieuw) een plekje veroveren op de woningmarkt en zijn soms noodgedwongen aangewezen op alternatieve woonvormen of het inwonen bij familie of vrienden."

Het volledige artikel is te lezen in het themanummer ‘Anders wonen’ van Agora Magazine.