Met het oog op de Toekomst

Bijeenkomst voor professionals binnen het ruimtelijk domein

Betekenis en doorwerking van ontwerpend onderzoek voor ruimtelijke- en transitieopgaven

Dinsdag 21 november 2023, 09.30u (inloop), 10.00u start -16.30u einde
Auditorium Het Nieuwe Instituut - Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam  

Waar staan we op dit moment met het veelvoud aan ruimtelijke en transitieopgaven voor de verschillende schalen binnen de gebouwde en natuurlijke omgeving?  Nog steeds in de bewustwordings- en ideeĆ«nfase? Probleem definiĆ«rend of op weg naar oplossingen en uitvoering?  Wat is de betekenis hierbij van ontwerpend onderzoek voor bestuurlijk Nederland, praktijkontwerpers en kennisinstellingen? Brengt het ons inzichten waarmee Nederland aan de slag kan waardoor we vanuit de ontwerptraditie de toekomst ook kunnen gaan vormgeven?     

Vragen, waarop we met deze bijeenkomst van professionals binnen het ruimtelijk domein antwoorden proberen te vinden op basis van een aantal actuele projecten en studies, en door middel van een dialoog tussen vertegenwoordigers van overheden, ontwerpbureaus en kennisinstellingen.

Foto's en verslag