TU Delft Library biedt toegang tot verschillende soorten informatie. Sommige informatie is in eerste instantie bedoeld voor studenten, medewerkers en gasten van de TU Delft, en is daarom vaak alleen beschikbaar op de TU Delft campus of met een campuskaart of NetID.

Andere informatie is geproduceerd door studenten en medewerkers van de TU Delft, en is over het algemeen direct online beschikbaar voor iedereen.

Hieronder een overzicht van welke bronnen je wanneer kunt gebruiken en waar/hoe je ze kunt vinden.

1. Boeken

Wanneer een boek?

 • een eerste introductie op een onderwerp, met alle nuttige basisinformatie bij elkaar
 • voor een goed, volledig uitgewerkt overzicht van een onderwerp
 • voor een verzameling bijdragen over een onderwerp, samengesteld en georganiseerd door een deskundige redacteur.


Hoe en waar vind je boeken?

Voor boeken gebruik je WorldCat Discovery.

WorldCat is een online samenwerkingsverband waarin bibliotheekcollecties van over de hele wereld doorzoekbaar zijn. WorldCat Discovery van TU Delft Library maakt hier onderdeel van uit.

 • Zoek op woorden uit de titel, auteur, onderwerp of ISBN
 • Gebruik het menu aan de linkerkant om uw resultaten in te perken, bijvoorbeeld:

  • Alleen publicaties beschikbaar bij TU Delft Library
  • Alleen publicaties beschikbaar bij Nederlandse bibliotheken
  • Alleen boekenAlleen gedrukte boeken
  • Alleen e-boeken

 • Klik op de titel om te zien waar een boek staat en om het aan te vragen of, in het geval van een e-boek, te openen.

Wil je een kopie uit een boek dat niet uitleenbaar is? Ook als het artikel of boek niet in onze collectie aanwezig is, kunnen we in de meeste gevallen een kopie of een scan leveren uit een collectie van een andere bibliotheek. De documenten worden altijd geleverd via e-mail (pdf). Meer informatie over documentleverantie en over lenen van boeken uit een andere bibliotheek.

Het Trésor
Het Trésor bevat historische boeken, tijdschriften, kaarten, foto’s en prenten van vóór 1900. Materiaal uit het Trésor is te kostbaar en te kwetsbaar om uit te lenen. Wel kunt je het ter plekke in aanwezigheid van de beheerder komen inzien en kopiëren. Dit kan elke vrijdag van 9:00 tot 16:00, alleen op afspraak.

Maak een afspraak via Ask Your Library, onze klantenservice, en vermeld daarbij:

 • het tijdstip waarop je komt
 • het plaatsnummer van het document dat je wilt inzien
 • bij tijdschriften: de jaargang of het jaartal


Plaatsnummers
De plaatsnummers van de documenten kunt u terugvinden in de catalogus van de bibliotheek. Plaatsnummers van documenten uit het Trésor zijn te herkennen aan het voorvoegsel TR. Bijvoorbeeld:

 • TR 3024359
 • TRT 052 (tijdschrift)
 • TRK 9100 A 01 (kaarten)
 • TRG 9301 A 01 (groot formaat boeken)

Ga voor meer informatie en instructievideo’s over het zoeken in WorldCat Discovery naar de module Resources in TUlib, ons online naslagwerk over zoeken en vinden van wetenschappelijke informatie.

2. Tijdschriftartikelen

Wanneer tijdschriftartikelen?

 • voor recente onderzoeksresultaten
 • voor een volledig overzicht van de stand van zaken rondom het onderzoek naar een bepaald onderwerp, met beschrijvingen en vergelijkingen van recente publicaties (review-artikel)
 • Als je niet verbonden bent aan de TU Delft kun je de volgende stappen ondernemen


Hoe en waar vind je tijdschriftartikelen?

Tijdschriftartikelen zijn voor een deel ook te vinden in WorldCat Discovery, maar voor een volledig beeld raden wij het gebruik van een artikeldatabase aan.

Een artikeldatabase bevat beschrijvingen van tijdschriftartikelen, met een directe link naar het artikel waar dat mogelijk is.

Algemene of multidisciplinaire databases zijn bruikbaar voor alle vakgebieden. Voorbeelden zijn:

Ga voor een vergelijking tussen Scopus, WorldCat Discovery en Google Scholar en een instructievideo over het zoeken in Scopus, naar de module Resources in TUlib, ons online naslagwerk over zoeken en vinden van wetenschappelijke informatie.

Vakspecifieke databases zijn niet voor iedereen geschikt, maar leveren voor het juiste vakgebied wel vaak heel goede resultaten op. Voorbeelden zijn:

Ga naar Informatie per faculteit  voor de beste databases voor uw vakgebied. Of raadpleeg de A-Z lijst voor een overzicht van alle beschikbare databases.

 • Doorzoek een database op onderwerp, titel of auteur.
 • Als de TU Delft Library een abonnement op het tijdschrift heeft, kun je vanuit de database doorklikken naar het artikel en dat openen of opslaan.
 • Als de TU Delft Library geen abonnement op het tijdschrift heeft, kun je via documentleverantie  een aanvraag voor het artikel indienen. Het wordt dan bij een andere bibliotheek in binnen- of buitenland aangevraagd. 

Als je niet op onderwerp of auteur zoekt, maar gewoon een tijdschrift van voor tot achter wil lezen, kun je natuurlijk ook het hele tijdschrift opzoeken. Dit werkt precies hetzelfde als voor boeken (zie hierboven), alleen perk je de resultaten nu in tot:

 • Alleen tijdschriften
 • Alleen e-tijdschriften
3. Congres-papers

Wanneer Congres-papers?

 • voor recente onderzoeksresultaten, soms minder ver uitgewerkt dan in een tijdschriftartikel
 • voor veelbelovende ideëen waarnaar verder onderzoek gedaan wordt;


Hoe en waar vindt u congres-papers?

Congres-papers vindt u net als in artikeldatabases. Perk de zoekresultaten in tot “conference papers”.

4. Kaarten

Hoe en waar vind je kaartmateriaal?

 • Voor digitaal en modern fysiek kaartmateriaal kunt u terecht op de website van de Kaartenkamer
 • Voor het raadplegen van fysiek kaartmateriaal van voor 1900 kunt u terecht in het Trésor.
5. Patenten, normen, statistieken etc.

Wanneer diverse informatie?

Diverse informatie, zoals patenten, normen, wet- en regelgeving, statistieken

 • voor gebruik in onderwijs en onderzoek


Hoe en waar vind ik deze informatie?

Informatie zoals patenten, normen, statistieken, wet- en regelgeving, nieuws en actualiteiten vindt u ook in databases, maar dan niet in artikeldatabases. Deze databases hebben allemaal hun eigen regels en zoekmogelijkheden. Raadpleeg daarom altijd de Help-pagina, vooral bij het eerste gebruik van een database. 

InformatietypeDatabase
PatentDerwent Innovation Index
 • Zoek op trefwoord, International Patent Classification of (specifiekere) Derwent codes
 • Analyses op het zoekresultaat
Espacenet
 • Zoek op trefwoord of International Patent Classification
NormNEN Connect
 • Nederlandse normen en internationale normen die in Nederland gelden
 • Gedeeltelijk full text
Perinorm
 • Internationale normen
 • Geen full text
StatistiekenCBS Statline
 • Statistieken door het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Vrij toegankelijk
Wet- en regelgevingKluwer Navigator
 • Zoek naar jurisprudentie, wet- en regelgeving, en juridische literatuur
SDU OpMaat
 • Zoek naar jurisprudentie, wet- en regelgeving, en Europese richtlijnen
Nieuws en actualiteitenGoogle News
 • Een speciale nieuws-database doorzoekt alleen nieuwsbronnen

Informatie vanuit de TU Delft

 • Publicaties van medewerkers en studenten van TU Delft
 • Oude of zeldzame publicaties en voorwerpen (erfgoed)
 • Foto’s, afbeeldingen, audio- en videobestanden die een relatie hebben met de TU Delft 
  • online voor iedereen toegankelijk via de Beeldbank
 • Patenten toegekend aan TU Delft onderzoek
 • Een repository met documenten, foto's, films en kaarten op het gebied van Europese koloniale architectuur 

  •  

   

6. Materialen van voor 1900 - Trésor

Wanneer materialen van voor 1900?

 • Voor inzage in historisch materiaal, zoals boeken, foto's, prenten en kaarten.
  Het Trésor bevat historische boeken, tijdschriften, kaarten, foto’s en prenten van vóór 1900. Ze zijn bijzonder vanwege hun ouderdom, zeldzaamheid, kostbaarheid of kwetsbaarheid. Daarnaast verzamelt het Trésor ook de productie van de TU Delft die niet in de gangbare tijdschriften is opgenomen, zoals redevoeringen, dissertaties en collegedictaten. 

Hoe en waar?

 

 

7. Objecten - Museumcollectie

Waarom museumobjecten?

 • De Museumcollectie bevat bronnen en hulpmiddelen die faculteiten in het verleden hebben gebruikt bij het onderwijs of onderzoek. Het gaat om meetinstrumenten, proefstukken, collegematerialen, demonstratietoestellen, onderzoekscollecties, maar ook om kunst en documentaire collecties (film en fotografie). De collecties tellen ongeveer 8.000 objecten. Ze geven een beeld van de geschiedenis van onderwijs en onderzoek aan de TU Delft. De objecten zijn te gebruiken voor tentoonstellingen binnen en buiten de TU Delft.

Hoe en waar?

 • ·        Neem voor gebruik - lenen voor tentoonstelling of fotografie - contact op met de  Library.
8. Historische documenten en beeldarchief

Wanneer?

 • Inzage in historische documenten van TU Delft, waaronder scans van technische tekeningen van Deftse studenten tussen 1920 en 1946.


Hoe en waar?

9. Collectiebeleid TU Delft Library

Collectiebeleid TU Delft Library

Vanaf 2018  wil de TU Delft Library de samenstelling van de wetenschappelijke collecties meer in samenspraak met de faculteiten laten plaatsvinden.

In dat proces  heeft  de vorming van een  relevante en actuele verzameling van informatiebronnen voor Delfts onderzoek en onderwijs voor ons de hoogste prioriteit.

De Library overlegt hierover met de facultaire vertegenwoordigers: de bibliotheekcommissies,  de faculteitssecretarissen of de afdelingssecretarissen. Die overleggen worden met een aantal analytische gegevens onderbouwd zoals: onderwerp classificaties, gebruiksstatistieken, impactfactoren van tijdschriften, Delfts publicatiegedrag en Delfts redacteurschap. Daarnaast worden de financiële aspecten van de eventuele keuzes afgewogen en onderling besproken.    

De Library  heeft hierbij een adviserende, informerende en faciliterende rol. De faculteiten zelf beslissen over de uiteindelijke samenstelling van de collecties.    

Tussen deze momenten van afstemming in kunnen nieuwe wensen voor abonnementen aangevraagd worden bij de faculteits- of afdelingssecretarissen, de bibliotheekcommissies, of via het aanvraagformulier.

Voordat de gewenste abonnementen aangeschaft worden, kunnen onderzoekers en docenten  individuele artikelen gratis aanvragen via de Library.

De aanvraag van  artikelen wordt door de Library gemonitord. Indien er veel vraag is naar artikelen uit hetzelfde tijdschrift, wordt een aanschaf van dit tijdschrift afgestemd met de faculteit. 

Mocht u vragen of suggesties hebben naar aanleiding van dat beleid dan horen wij het graag via AYL.

 

 

 

 

 

 

10. Beeldarchief

In het TU Delft beeldarchief zijn ca. 33.000 digitale foto’s, afbeeldingen, audio- en videobestanden opgenomen die een relatie hebben met de TU Delft. Deze beelden zijn gemaakt tussen 1950 en 2016. 

Zoeken in het archief

Klik hier om te kijken in het beeldarchief

Op zoek naar archiefbeelden?

Veel foto’s en videobestanden kunt u zonder kosten downloaden en hergebruiken. De voorwaarden voor hergebruik zijn vastgelegd in Creative Commons licenties. Een uitzondering is de fotocollectie van de afdeling Communication van de TU Delft. De foto’s van deze collectie, die bestaat uit ruim 6.000 beelden uit de periode 2004-2016, zijn gemaakt door professionele fotografen. De beelden zijn herkenbaar aan het aangebrachte watermerk en kunnen niet zonder meer worden hergebruikt; foto's mogen uitsluitend gebruikt worden door studenten en medewerkers voor studie- en researchwerkzaamheden die gemaakt worden uit naam van de TU Delft. Wilt u deze foto's gebruiken voor een externe publicatie, website of op een andere manier? Neem contact op met mediasolutions@tudelft.nl voor toestemming.