Wegwijs in de collecties

TU Delft Library biedt toegang tot verschillende soorten informatie. Sommige informatie is in eerste instantie bedoeld voor studenten, medewerkers en gasten van de TU Delft en is daarom vaak alleen beschikbaar op de TU Delft campus of met een campuskaart of NetID. Andere informatie is geproduceerd door studenten en medewerkers van de TU Delft en is over het algemeen direct online beschikbaar voor iedereen.

Hieronder een overzicht van de bronnen met uitleg over gebruik en vindplaats.

Boeken

Voor een eerste introductie op een onderwerp, met alle nuttige basisinformatie bij elkaar, voor een goed, volledig uitgewerkt overzicht van een onderwerp en voor een verzameling bijdragen over een onderwerp, samengesteld en georganiseerd door een deskundige redacteur is een boek handig.

Voor boeken gebruik je WorldCat Discovery. WorldCat is 's werelds grootste netwerk van bibliotheekcollecties die toegang bieden tot hun bronnen op het internet. WorldCat Discovery van TU Delft Library maakt hier onderdeel van uit.

 • Zoek op woorden uit de titel, auteur, onderwerp of ISBN
 • Gebruik het menu aan de linkerkant om uw resultaten te verfijnen, bijvoorbeeld:

  • Alleen publicaties beschikbaar bij TU Delft Library
  • Alleen publicaties beschikbaar bij Nederlandse bibliotheken
  • Alleen (e)-boeken

 Wanneer als het artikel of boek niet in onze collectie aanwezig is, kunnen we in de meeste gevallen een kopie of een scan leveren uit een collectie van een andere bibliotheek. De documenten worden altijd geleverd via e-mail (pdf). Meer informatie over documentleverantie en over het lenen van boeken uit een andere bibliotheek.

Ga voor informatie en instructievideo’s over het zoeken in WorldCat Discovery naar de module Resources in TUlib, ons online naslagwerk over zoeken en vinden van wetenschappelijke informatie.

Aanschafsuggestie

Ontbreekt er volgens jou nog een boek in onze collectie? Je kunt dan een aanschafsuggestie doen. We bekijken iedere suggestie nauwkeurig. Als hij binnen de collectie en binnen het budget past, schaffen wij hem graag aan. Meer informatie over aanschafsuggesties.

Tijdschriftartikelen

Gebruik tijdschriftartikelen voor informatie over recente onderzoeksresultaten of voor een volledig overzicht van de stand van zaken rondom het onderzoek naar een bepaald onderwerp, met beschrijvingen en vergelijkingen van recente publicaties (review-artikel). Wanneer je niet verbonden bent aan de TU Delft kun je de volgende stappen ondernemen.

Tijdschriftartikelen zijn voor een deel te vinden in WorldCat Discovery. Voor een volledig beeld raden wij het gebruik van een artikeldatabase aan. Een artikeldatabase bevat beschrijvingen van tijdschriftartikelen met, waar mogelijk, een directe link naar het artikel. Algemene of multidisciplinaire databases zijn bruikbaar voor alle vakgebieden. Voorbeelden zijn:


Ga voor een vergelijking tussen Scopus, WorldCat Discovery en Google Scholar en een instructievideo over het zoeken in Scopus, naar de module Resources in TUlib, ons online naslagwerk over zoeken en vinden van wetenschappelijke informatie.

Vakspecifieke databases zijn niet voor iedereen geschikt, maar leveren voor het juiste vakgebied vaak heel goede resultaten op. Voorbeelden zijn:


Ga naar Informatie per faculteit  voor de beste databases voor uw vakgebied. Of raadpleeg de A-Z lijst voor een overzicht van alle beschikbare databases.

 • Doorzoek een database op onderwerp, titel of auteur.
 • wanneer de TU Delft Library een abonnement op het tijdschrift heeft, kun je vanuit de database doorklikken naar het artikel en dat openen of opslaan.
 • Wanneer de TU Delft Library geen abonnement op het tijdschrift heeft, kun je via documentleverantie  een aanvraag voor het artikel indienen. Het wordt dan bij een andere bibliotheek in binnen- of buitenland aangevraagd.


Wanneer je niet op onderwerp of auteur zoekt, maar gewoon een tijdschrift van voor tot achter wil lezen, kun je natuurlijk ook het hele tijdschrift opzoeken.

Aanschafsuggestie

Ontbreekt er volgens jou nog een tijdschrift in onze collectie? Je kunt dan een aanschafsuggestie doen. We bekijken iedere suggestie nauwkeurig. Als hij binnen de collectie en binnen het budget past, schaffen wij hem graag aan. Meer informatie over aanschafsuggesties.

Artikel niet beschikbaar

Je werkt of studeert aan de TU Delft? Volg dan deze procedure.
Je werkt of studeert niet aan de TU Delft? Volg dan deze procedure.

Conference papers

Gebruik conference papers voor recente onderzoeksresultaten, soms minder ver uitgewerkt dan in een tijdschriftartikel en voor veelbelovende ideeën waarnaar verder onderzoek gedaan wordt. Conference papers zijn voor een deel te vinden in WorldCat Discovery.

Voor een volledig beeld raden wij het gebruik van een artikeldatabase aan. Ga naar Informatie per faculteit  voor de beste databases voor uw vakgebied. Of raadpleeg de A-Z lijst voor een overzicht van alle beschikbare databases. 

TU Delft Repository

TU Delft Repository bestaat uit Research Repository, Education Repository en Cultural Heritage Repository.

4TU.Centre for Research Data

4TU.Centre for Research Data is een duurzaam lange termijn archief voor het opslaan en hergebruik van toegepaste, technisch-wetenschappelijke onderzoeksdata van TU Delft, TU Eindhoven, University of Twente en Wageningen University.

Trésor - boeken, tijdschriften en andere materialen van voor 1900

Het Trésor bevat historische boeken, tijdschriften, kaarten, foto’s en prenten van vóór 1900. Ze zijn bijzonder vanwege hun ouderdom, zeldzaamheid, kostbaarheid of kwetsbaarheid. Daarnaast verzamelt het Trésor ook de productie van de TU Delft die niet in de gangbare tijdschriften is opgenomen, zoals redevoeringen en collegedictaten.

Het Trésor is geopend op afspraak op vrijdagen van 9:00 tot 16:00.

De documenten van de Trésorcollectie kunt u vinden in de catalogus. Plaatsnummers van documenten uit het Trésor zijn te herkennen aan het voorvoegsel TR. De Trésorcollectie is niet uitleenbaar.

Kaarten
 • Voor digitaal en modern fysiek kaartmateriaal kunt u terecht op de website van de Kaartenkamer.
 • Voor het raadplegen van fysiek kaartmateriaal van voor 1900 kunt u terecht in het Trésor.
Patenten, normen, statistieken etc.

Informatie zoals patenten, normen, statistieken, wet- en regelgeving, nieuws en actualiteiten vindt u ook in databases, maar dan niet in artikeldatabases. Deze databases hebben allemaal hun eigen regels en zoekmogelijkheden. Raadpleeg daarom altijd de Help-pagina, vooral bij het eerste gebruik van een database. 

InformatietypeDatabase
PatentDerwent Innovation Index
 • Zoek op trefwoord, International Patent Classification of (specifiekere) Derwent codes
 • Analyses op het zoekresultaat
Espacenet
 • Zoek op trefwoord of International Patent Classification
NormNEN Connect
 • Nederlandse normen en internationale normen die in Nederland gelden
 • Gedeeltelijk full text
Perinorm
 • Internationale normen
 • Geen full text
StatistiekenCBS Statline
 • Statistieken door het Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Vrij toegankelijk
Wet- en regelgevingKluwer Navigator
 • Jurisprudentie, wet- en regelgeving, en juridische literatuur
SDU OpMaat
 • Jurisprudentie, wet- en regelgeving, en Europese richtlijnen
Nieuws en actualiteitenGoogle News
 • Een speciale nieuws-database doorzoekt alleen nieuwsbronnen

Informatie vanuit de TU Delft

Patenten toegekend aan TU Delft onderzoek online toegankelijk via de Patentportfolio.

Museumcollectie - objecten

De Museumcollectie bevat objecten die verbonden zijn met de instituutsgeschiedenis, onderzoek of onderwijs van de TU Delft. Het gaat om meetinstrumenten, proefstukken, collegematerialen, demonstratietoestellen en onderzoekscollecties, maar ook om kunst bijvoorbeeld in de vorm van hoogleraarportretten. De collecties tellen ongeveer 6.500 objecten. Ze geven een beeld van de geschiedenis van de TU Delft en vormen zo een belangrijk deel van het academisch erfgoed. De objecten zijn onder museale voorwaarden in bruikleen te nemen voor tentoonstellingen binnen en buiten de TU Delft.

Neem voor gebruik / lenen voor tentoonstelling of fotografie contact op met Ask Your Library.

Historische technische documenten, beeldarchief en koloniale architectuur repository
 • Cultural Heritage Repository bevat historische documenten van de TU Delft, inclusief scans van technische tekeningen van Delftse studenten tussen 1920 en 1946.
 • Colonial architecture & town planning een repository met documenten, foto's, films en kaarten op het gebied van Europese koloniale architectuur.
 • TU Delft Beeldbank bevat ca. 33.000 digitale foto’s, audio- en videobestanden en afbeeldingen die een relatie hebben met de TU Delft. De beelden zijn gemaakt tussen 1950 en 2016.