DataCite Netherlands

De TU Delft Library is medeoprichter van DataCite en consortium leider van het TU Delft DOI Consortium.

De TU Delft Library heeft DataCite Netherlands opgericht als centrale registratiedienst waarmee Nederlandse onderzoeksorganisaties research datasets kunnen registreren en er Digital Object Identifiers (DOI’s) aan kunnen toewijzen.

DataCite Netherlands:

 • biedt toegang tot de infrastructuur van DataCite voor de registratie van DOI’s aan onderzoeksmateriaal
 • wijst een prefix toe dat uniek is voor een repository;
 • biedt lokale ondersteuning aan Nederlandse datacenters en onderzoeksorganisaties die deel uitmaken van het TU Delft DOI Consortium
 • draagt bij aan de ontwikkeling van de diensten van DataCite
 • bevordert de waarde van citeren en stimuleert het gebruik van Digital Object Identifiers bij datasets

 

Wat is een DOI?

Een Digital Object Identifier (DOI) is een tekenreeks (‘digitale ID’) waarmee een object, zoals een elektronisch document, uniek wordt geïdentificeerd. Bij de DOI-naam worden metadata over het object opgeslagen, zoals de locatie (bijvoorbeeld een URL) waar het object zich bevindt. De DOI voor een object is permanent, terwijl de locatie en andere metadata soms veranderen. Een verwijzing naar een online document via de DOI is stabieler dan de URL, omdat de URL kan veranderen. In het geval dat een URL wijzigt, hoef je alleen de metadata van de DOI bij te werken met een nieuw internet adres.

De DOI bestaat uit twee componenten, een prefix en een suffix, die door een slash worden gescheiden. De prefix wordt toegewezen door een van de hiertoe aangewezen partijen, zoals DataCite Netherlands, de suffix wordt toegewezen door de instelling die verantwoordelijk is voor de inhoud.

DOI registratie

De DOI-registratieservice is beschikbaar voor wetenschappelijke instellingen zoals onderzoeksinstituten, bibliotheken en universitaire faculteiten die een eigen infrastructuur hebben om objecten op te slaan.

De basisvereisten zijn:

 • Het onderzoeksobject moet het waard zijn om te worden geciteerd
 • Het onderzoeksobject moet goed omschreven metadata hebben
 • De instelling die de DOI toewijst, zal het object gedurende lange tijd bewaren

Organisaties die DOI’s willen registreren, kunnen contact opnemen met de klantenservice op library@tudelft.nl. Voordat een organisatie aan de slag kan met registratie, wordt er eerst een overeenkomst met de TU Delft Library opgesteld. Door het aangaan van de overeenkomst, wordt de organisatie lid van het TU Delft DOI Consortium.

Met betrekking tot de kosten wordt de jaarlijkse service fee berekend volgens DataCite’s prijsmodel: https://datacite.org/feemodel.html. Dit betekent dat elke organisatie een vaste ‘organization fee’ van €500,- betaalt, plus een ‘DOI fee’ gebaseerd op het aantal geregistreerde DOIs in dat jaar.

DataCite Netherlands beheert niet de volledige tekst of de data, maar biedt links via DOI’s die naar de metadata verwijzen die door de producenten van de data zijn aangeleverd. Het eindresultaat is een efficiënt, schaalbaar koppelingssysteem dat ervoor zorgt dat een onderzoeker op een citatieverwijzing in een tijdschrift kan klikken en daarmee toegang krijgt tot de geciteerde dataset.

DataCite-DOI’s kunnen worden geregistreerd voor:

 • Onderzoeksdata
 • Overig niet-tekstueel materiaal (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, 3D-modellen)
 • ‘Grijze literatuur’
 • Artikelen in Open Access-tijdschriften die door academische instellingen worden gepubliceerd 
Handige documentatie en links
Contact

DataCite Netherlands is een service van de TU Delft Library.


Voor vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice Ask your Library