Boeken

Een boek is handig als je voor het eerst kennis maakt met een onderwerp. Je hebt alle nuttige basisinformatie bij elkaar, samengesteld en georganiseerd door een deskundige redacteur.
 

Vind een boek

Om boeken te vinden gebruik je WorldCat Discovery. WorldCat is 's werelds grootste online netwerk van bibliotheekcollecties waaronder die van TU Delft Library.

  • Zoek op woorden uit de titel, auteur, onderwerp of ISBN
  • Gebruik het menu aan de linkerkant om je resultaten te verfijnen, bijvoorbeeld:
  1. Alleen publicaties beschikbaar bij TU Delft Library
  2. Alleen publicaties beschikbaar bij Nederlandse bibliotheken
  3. Alleen (e)-boeken

Ga voor informatie en instructievideo’s over het zoeken in WorldCat Discovery naar de module Resources in TUlib, ons online naslagwerk over zoeken en vinden van wetenschappelijke informatie.
 

Boek niet in de collectie?

Wanneer een artikel of boek niet in onze collectie aanwezig is, kunnen we in de meeste gevallen een kopie of een scan leveren uit een collectie van een andere bibliotheek. De documenten worden altijd geleverd via e-mail (pdf). Meer informatie over documentleverantie en over het lenen van boeken uit een andere bibliotheek. Deze dienst is alleen beschikbaar voor TU Delft studenten en medewerkers.
 

Aanschafsuggestie

Ontbreekt er volgens jou nog een boek in onze collectie? Je kunt dan een aanschafsuggestie doen. We bekijken iedere suggestie nauwkeurig. Als jouw suggestie binnen de collectie en het budget past, schaffen wij hem graag aan. Deze dienst is uitsluitend beschikbaar voor TU Delft studenten en medewerkers!

Doe een aanschafsuggestie (Topdesk formulier).