Regels voor gebruik van digitale bronnen

Wil je digitale bronnen van TU Delft Library gebruiken? Let dan op de voorwaarden. De content van wetenschappelijke bronnen heeft een licentie voor medewerkers en studenten van TU Delft. De gebruikers worden herkend door een IP-adres of een NetID van TU Delft.

Voorkom misbruik bronnen

Er bestaan verschillende licenties met wisselende beperkingen maar een aantal beperkingen geldt altijd. De belangrijkste overtredingen hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Systematisch handmatig downloaden

Wat uitgevers precies verstaan onder systematisch gebruik van content is niet eenduidig. Het gebruik van enkele tientallen downloads, oplopend tot wel honderd per uur, zal elke uitgever vrijwel zonder probleem accepteren. Wanneer je honderden downloads per uur of duizenden downloads in een etmaal uitvoert, dan zal een uitgever dit in vrijwel alle gevallen als misbruik interpreteren en zien als schending van de licentie. De toegang wordt dan geblokkeerd en de licentienemer, in dit geval de Technische Universiteit Delft wordt op zijn misbruik aangesproken. Ga hiermee dus verantwoord om! 

Programmatisch downloaden: ‘spideren’

Naast het handmatig systematisch downloaden van bestanden is het gebruik van een spider (webcrawler) om binnen een website programmatisch gegevens te downloaden, uiteraard ook verboden. Spiders mogen wel worden gebruikt om lokaal een kopie te maken van de gevonden pagina’s, om die pagina’s later te kunnen verwerken en te indexeren voor zoekmachines, maar niet om de content zelf te archiveren. 

Auteursrecht / hergebruik

Het auteursrecht van digitale bronnen is in veel gevallen overgedragen aan de uitgever van de publicatie. Het is verboden zonder toestemming van de uitgever de publicaties te hergebruiken in eigen publicaties. Voor werken die vallen onder Creative Commons of Open Access is vrij gebruik van wetenschappelijke publicaties onder bepaalde condities wel toegestaan. Controleer in deze gevallen bij de uitgever op welke manier hergebruik is toegestaan. Een correcte bronvermelding van al het materiaal blijft altijd verplicht.  

Verkoop en overdracht aan derden

Het is verboden om materiaal dat onder licentie is aangekocht door te verkopen aan derden. Dit geldt zowel binnen als buiten de instelling waarvoor het materiaal is ingekocht. Het is ook niet toegestaan om materiaal kosteloos aan derden door te geven. Voor de levering aan derden is altijd toestemming nodig van de uitgever. Het verzoek hiertoe loopt via de licentiemanagers van de TU Delft Library. 

Permanent archiveren

Het is niet toegestaan om op grote schaal artikelen te archiveren op lokale servers en deze permanent als archief te gebruiken - al dan niet in samenwerking met derden. Het opslaan van archiefmateriaal voor eigen gebruik voor tijdelijke duur is wel toegestaan. Afspraken over het maken van centrale back-up files en leveringen van archiefbestanden door uitgevers, kunnen uitsluitend worden geregeld door de licentiemanagers van de TU Delft Library.

Wijzigingen in oorspronkelijk werk

Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op een oorspronkelijk werk door verschillende originele teksten samen te stellen tot een document of door originele teksten te wijzigen. Een dergelijke bewerking van het materiaal is een inbreuk op het auteursrecht dat bij de uitgever of de auteur zelf berust.

De beschreven overtredingen zijn niet bedoeld als bindende juridische voorwaarden, maar dienen als handvat voor een juist gebruik van het wetenschappelijk materiaal.

Wat gebeurt er bij misbruik?

In geval van misbruik wordt het gebruikte IP-adres gesloten. In het meest ernstige geval zal de uitgever alle toegang tot zijn informatiebron (tijdelijk) blokkeren voor de licentienemer (TU Delft Library). Dit betekent dat geen enkele gebruiker van TU Delft op dat moment nog toegang heeft. Om campusbrede toegang tot de digitale content te beschermen zal TU Delft Library altijd onmiddellijk reageren op misbruik wat door uitgevers wordt gemeld!