Collectiebeleid TU Delft Library

De TU Delft Library werkt samen met de faculteiten aan de samenstelling van de wetenschappelijke collecties met als doel een relevante en actuele verzameling van informatiebronnen voor onderzoek en onderwijs. We overleggen hierover met de facultaire vertegenwoordigers: de bibliotheekcommissies, de faculteitssecretarissen of de afdelingssecretarissen. Die overleggen worden onderbouwd met analytische gegevens zoals:

  • Onderwerp classificaties
  • Gebruiksstatistieken
  • Impactfactoren van tijdschriften
  • Delfts publicatiegedrag
  • Delfts redacteurschap

Daarnaast worden in dit overleg de financiële aspecten van de eventuele keuzes afgewogen. De TU Delft Library heeft hierbij een adviserende, informerende en faciliterende rol.

De faculteiten beslissen zelf over de uiteindelijke samenstelling van de collecties. Tussen deze momenten van afstemming in kunnen nieuwe voorstellen voor abonnementen ingediend worden bij de faculteits- of afdelingssecretarissen, de bibliotheekcommissies, het aanschafsuggestieformulier voor tijdschriften of het aanschafsuggestieformulier voor boeken. Deze dienst is alleen beschikbaar voor TU Delft studenten en medewerkers.

De TU Delft Library monitort de aanvraag van artikelen. Indien er veel vraag is naar artikelen uit hetzelfde tijdschrift, dan wordt aanschaf van dit tijdschrift afgestemd met de faculteit.

Vragen of suggesties naar aanleiding van dit beleid? stuur een email naar library@tudelft.nl.