Yan Wang

Expertise: Informatiebeheer, herinrichting van bedrijfsprocessen, simulatieoefeningen voor humanitaire interventies, servicebeheer, enterprise engineering

Sinds september 2020 ben ik de coördinator van het Data Stewardship programma aan de TU Delft. Daarnaast zit ik in de adviesraad van TU Delft OPEN Publishing. Tussen 2018 en 2020 werkte ik als Data Steward voor de faculteit Bouwkunde en Gebouwde Omgeving. Ik ondersteunde onderzoekers met datamanagementvraagstukken, adviseerde faculteiten over datamanagementbeleid en -strategie, en faciliteerde de ontwikkeling van een digital humanities community om disciplinaire datamanagementpraktijken te verkennen. Voordat ik Data Steward werd, werkte ik als onderzoeker aan humanitaire simulatieoefeningen en internationale projectcoördinatie aan de TU Delft, en aan ecosystemen voor telecomdiensten aan Tilburg University. Ik ben gepromoveerd in informatiemanagement aan de Universiteit van Tilburg.