Over

Heb je je weleens afgevraagd hoe goed beheer van onderzoeksdata geregeld kan worden voor de gehele universiteit? Als het om beheer van data gaat, blijken er weinig oplossingen te bestaan die algemeen toepasbaar te zijn, als die überhaupt al bestaan. Daarnaast bereikt gecentraliseerde steun niet altijd alle afdelingen en faculteiten. Daarom is er behoefte aan faculteitspecifieke assistentie en voorzieningen voor interne netwerken binnen afdelingen en op de campus als geheel.

 

Wie zijn de Data Stewards?

De TU Delft heeft bij alle faculteiten Data Stewards aangesteld, met als doel de bewustwording over goed beheer van onderzoeksdata te bevorderen op een manier die bij de disciplines past. Data Stewards zijn deskundig op hun vakgebied (ze zijn gepromoveerd of hebben vergelijkbare onderzoekservaring) en hebben expertise op het gebied van beheer van onderzoeksdata. Ze zijn direct bij de faculteiten aangesteld om de vertrouwensband te kunnen opbouwen die nodig is als zij het eerste aanspreekpunt willen zijn voor advies over databeheer.

Data Stewards maken het mogelijk om voor elke discipline op maat gemaakte oplossingen voor databeheer aan te bieden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Data Stewardship bij de TU Delft contact op met de coördinator Data Stewardship of stuur een email naar de Data Steward van jouw faculteit: datastewards@tudelft.nl.