Missie en visie

Motivatie

Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie heeft gezegd: “Open Science is een stap richting betere wetenschap, om meer waarde uit onze investeringen in de wetenschap te halen, en om onderzoek beter reproduceerbaar en transparanter te maken.” Ter onderbouwing stelde de Europees commissaris dat naar schatting ongeveer 5% van de onderzoekskosten aan correct beheer en stewardship van data moet worden besteed. Ook wordt geschat dat er in Europa 500.000 data stewards nodig zijn om effectief beheer van onderzoeksdata te kunnen garanderen.

 De TU Delft is trots op haar pioniersrol bij deze wereldwijde stap richting meer openheid en betere samenwerking op het gebied van onderzoeksdata. Toen Rector Magnificus Karel Luyben in 2016 het <link library actuele-themas tu-delft-open-science os open-science year-of-open _blank>Open Science-programma van de TU Delft aankondigde, zei hij: “De wereld heeft te maken met problemen die onze technische universiteit niet alleen kan oplossen.” Goed beheer van onderzoeksdata is een noodzakelijke vereiste voor het effectief delen van data en voor grotere openheid. De TU Delft besefte dat Data Stewardship daarom een sleutelcomponent van het Open Science-programma is.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Data Stewardship bij de TU Delft contact op met de coördinator Data Stewardship, <link library actuele-themas research-data-management r data-stewardship contact _blank>Marta Teperek of de Data Steward van jouw faculteit: datastewards@tudelft.nl.