De faculteit Mechanical Engineering (ME) van de TU Delft onthult met trots haar gemoderniseerde en uitgebreide Chemielab. Het biedt meer ruimte, betere faciliteiten en een betere integratie van de ruimte, waardoor meer onderzoekers tegelijkertijd kunnen samenwerken.

Ivan Buijnsters, Associate Professor bij de afdeling Precision and Microsystems Engineering (PME), leidt een onderzoeksgroep die veel gebruik maakt van het Chemielab: "In ons faculteitsgebouw vinden een aantal renovatieplannen plaats, grotendeels als reactie op de algehele groei van verschillende afdelingen binnen de faculteit. En dit scheikundig lab was een prioriteit vanwege het toenemende aantal studenten en onderzoekers die chemicaliën willen gebruiken in een geschikte omgeving. Daarom besloten we de beschikbare ruimte te vergroten en alle activiteiten die regelmatig worden uitgevoerd door de twee afdelingen, PME en Bio-Mechanical Engineering (BMechE), te clusteren en op elkaar af te stemmen, zodat we de groeiende aantallen studenten en tijdelijke onderzoekers zoals postdocs en PhD's beter kunnen huisvesten."

Postdoc onderzoeker Simona Baluchová in het nieuwe Chemielab

Dit scheikundig lab was een prioriteit vanwege het toenemende aantal studenten en onderzoekers die chemicaliën willen gebruiken in een geschikte omgeving.

Betere faciliteiten, dubbele werkruimte

Technicus Alex van den Bogaard, die toezicht houdt op de dagelijkse gang van zaken in het Chemielab, speelde een belangrijke rol bij het herontwerpen van het gebruik van de ruimte in het lab: "Wat logistiek betreft, hebben we nu betere paden en verdeling van experimenten. We hebben ook betere persoonlijke beschermingsmiddelen en meer kasten en plaatsen voor verbruiksgoederen, zodat het een veel schonere omgeving is. En we hebben meer ruimte om zowel chemicaliën als de monsters van de onderzoekers zelf op te slaan, dus het is hier veel minder druk en dus makkelijker werken dan voorheen."

Naast een verdubbeling van de beschikbare werkruimte zijn er in het nieuwe Chemielab ook faciliteiten toegevoegd zoals twee zuurkasten - ventilatieapparaten die de blootstelling aan gevaarlijke of giftige dampen beperken - waardoor meer mensen tegelijkertijd kunnen werken. Er is ook een nieuwe dehydrator die water maar ook andere oplosmiddelen uit experimentele monsters kan verwijderen. Buijnsters: "Voor verschillende monsterbereidingen gebruiken we een kritische puntdroger, maar die gebruikt veel CO2, wat tegenwoordig niet wenselijk is, dus gebruiken we verschillende oplosmiddelen die hier kunnen worden gebruikt, waardoor het gebruik van CO2 volledig wordt vermeden."

Een breder scala aan onderzoek

De behoefte van ME aan een gemoderniseerd, high-spec chemielab wordt niet alleen gedreven door het groeiende aantal studenten en onderzoekers, maar ook door de verschillende soorten onderzoek die worden uitgevoerd in de PME- en BMechE-afdelingen. Buijnsters: "We bestrijken een grote verscheidenheid aan onderzoek - in de elektrochemie richten we ons bijvoorbeeld op de detectie van bio-actieve stoffen die worden gebruikt voor medicijnen en milieuverontreinigende stoffen. Er zijn ook veel mensen die werken met 3D-printen, met behulp van fotogevoelige materialen zoals acrylaten of hydrogels. En we hebben mensen die werken met een ander polymeermateriaal genaamd PDMS, dat wordt gebruikt in microfluïdische toepassingen waarbij je kunt gieten tot op de millimeter of zelfs de micron schaal. En dan is er nog oppervlakte-functionalisatie, een proces waarbij de oppervlakte-eigenschappen van een vast materiaal worden aangepast door een andere chemische verbinding aan het oppervlak te binden. Al deze procedures vereisen het gebruik van een goed functionerend chemielaboratorium."

Een vaste gebruiker van het Chemielab is postdoc onderzoeker Simona Baluchová die werkt aan boor-gedoteerde diamantelektroden voor de behandeling van afvalwater in de farmaceutische productie: "Ik gebruik aan elektrochemie gerelateerde apparatuur die, in tegenstelling tot andere onderzoekers, nu permanent in één hoek van het lab staat. Dat betekent dat als we willen werken en experimenten uitvoeren, mijn team en ik hier de hele dag kunnen doorbrengen omdat er een speciale ruimte is en genoeg plaats voor onze activiteiten."

Training

Een ander belangrijk voordeel van meer ruimte en betere faciliteiten is dat studenten kunnen worden opgeleid in de werkomgeving van een scheikundig lab. Van den Bogaard: "Veel mensen die hier werken en studeren hebben een werktuigbouwkundige achtergrond maar weten niets van chemie behalve wat ze op de middelbare school hebben geleerd, dus nu kunnen we ze hier opleiden."

"En met de toenemende belangstelling voor de energietransitie," voegt Buijnsters toe, "is elektrochemie een van de meest veelbelovende benaderingen voor CO2-reductie, voor elektrochemische synthese en alternatieve technieken - en we geloven dat het in de toekomst ook in hun voordeel zal zijn als onze studenten en jonge onderzoekers in zo'n omgeving worden opgeleid."

Foto's © Sam Rentmeester