Examencommissies

De faculteit 3mE heeft 2 examencommissies:

1.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek
 • de masteropleidingen Mechanical Engineering, Marine Technology, Science & Control, Biomedical Engineering, Offshore & Dredging engineering en Materials & Science Engineering

2.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleiding Klinische Technologie
 • de masteropleiding Technical Medicine.

Vergaderdata

De examencommissie 3mE vergadert circa eens in de drie weken. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt.  Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’.  De vergaderdata voor de examencommissie 2018-2019 zijn als volgt:

 • 29-8-2019

De vergaderdata voor de examencommissie 2019-2020 zijn als volgt:

 • 17-9-2019
 • 8-10-2019
 • 29-10-2019
 • 21-11-2019
 • 12-12-2019
 • 7-1-2020
 • 28-1-2020

De examencommissie KT vergadert circa elke maand. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt. Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’. De vergaderdata voor de examencommissie KT/TM 2019-2020 zijn als volgt:

 • 23-9-2019
 • 21-10-2019
 • 22-11-2019
 • 13-12-2019
 • 10-1-2020
 • 7-2-2020
 • 6-3-2020
 • 3-4-2020
 • 8-5-2020
 • 5-6-2020
 • 3-7-2020
 • 31-7-2020
 • 28-8-2020