Examencommissies

De faculteit 3mE heeft 2 examencommissies:

1.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek
 • de masteropleidingen Mechanical Engineering, Marine Technology, Science & Control, Biomedical Engineering, Offshore & Dredging engineering en Materials & Science Engineering

2.  één gezamenlijke examencommissie voor:

 •  de bacheloropleiding Klinische Technologie
 • de masteropleiding Technical Medicine.

Vergaderdata

De examencommissie 3mE vergadert circa eens in de drie weken. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend.

Vanaf december 2018 zal er elke eerste maandag van de maand een examenuitslagvergadering plaatsvinden voor de Bachelor- en Masterstudenten. De betreffende Bachelorstudenten worden hier doorgaans binnen 10 werkdagen over geïnformeerd.

De vergaderdata voor 2018-2019 zijn als volgt:

 • 13-9-2018
 • 4-10-2018
 • 1-11-2018
 • 15-11-2018
 • 6-12-2018
 • 20-12-2018
 • 17-1-2019
 • 7-2-2019
 • 7-3-2019
 • 21-3-2019
 • 11-4-2019
 • 2-5-2019
 • 23-5-2019
 • 13-6-2019
 • 4-7-2019
 • 25-7-2019
 • 22-8-2019

De examencommissie KT vergadert circa elke maand. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend.

Vanaf december 2018 zal er elke eerste maandag van de maand een examenuitslagvergadering plaatsvinden voor de Bachelor- en Masterstudenten. De betreffende Bachelorstudenten worden hier doorgaans binnen 10 werkdagen over geïnformeerd.

De vergaderdata voor 2018-2019 zijn als volgt:

 • 21-9-2018
 • 12-10-2018
 • 2-11-2018
 • 23-11-2018
 • 7-12-2018
 • 11-1-2019
 • 25-1-2019
 • 15-2-2019
 • 8-3-2019
 • 29-3-2019
 • 12-4-2019
 • 10-5-2019
 • 31-5-2019
 • 21-6-2019
 • 12-7-2019
 • 2-8-2019
 • 23-8-2019