Examencommissies

De faculteit ME heeft 2 examencommissies:

1.  Ă©Ă©n gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleidingen Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek
 • de masteropleidingen Mechanical Engineering, Marine Technology, Systems & Control, Biomedical Engineering, Offshore & Dredging engineering, Materials & Science Engineering en Robotics

2.  Ă©Ă©n gezamenlijke examencommissie voor:

 • de bacheloropleiding Klinische Technologie
 • de masteropleiding Technical Medicine.

Vergaderdata

De examencommissie ME vergadert circa eens in de drie weken. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt.  Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’. De vergaderdata voor de examencommissie 2023-2024 zijn als volgt:

 • 20-9-2023
 • 11-10-2023
 • 1-11-2023
 • 22-11-2023
 • 13-12-2023
 •  17-1 2024
 • 31-1-2024
 • 28-2-2024
 • 13-3-2024
 • 3-4-2024
 • 24-4-2024
 • 15-5-2024
 • 5-6-2024
 • 26-6-2024
 • 17-7-2024
 • 7-8-2024
 • 28-8-2024
 • 18-9-2024

De examencommissie KT vergadert circa elke maand. Om in behandeling te kunnen worden genomen, dient een verzoek uiterlijk 7 werkdagen voor de volgende vergadering te worden ingediend. Zet je verzoek in een PDF-document waarin je je studienummer vermeldt en welke opleiding je volgt. Als je een schakelstudent bent zet je dat er ook bij.

De examenuitslagvergadering vindt op een ander moment plaats. Kijk hiervoor onder procedures bij ‘vaststellen examenuitslag’. De vergaderdata voor de examencommissie KT/TM 2023-2024 zijn als volgt:

 • 22-9-2023
 • 13-10-2023
 • 3-11-2023
 • 24-11-2023
 • 15-12-2023
 • 19-1-2024
 • 1-2-2024
 • 23-2-2024
 • 15-3-2024
 • 5-4-2024
 • 26-4-2024
 • 17-5-2024
 • 7-6-2024
 • 28-6-2024
 • 19-7-2024
 • 9-8-2024
 • 30-8-2024
 • 20-9-2024