Facultaire Studentenraad (FSR)

Wie zijn wij?

De facultaire studentenraad (FSR) van ME bestaat uit vijf studenten WB, drie studenten MT en twee studenten KT. Deze studenten worden jaarlijks verkozen in mei. Wij vertegenwoordigen alle bachelor- en masterstudenten van de faculteit ME tegenover het faculteitsbestuur.  

FSR 2022-2023

Voorzitter

Damian Last

Secretaris

Jonathan Holleman

Penningmeester

Bart Feleus

Onderwijs KT

Imme Spiekerman

Onderwijs MT

Eline de Lange

Onderwijs WB

Rutger Hering

Faciliteiten

Anouk van der Schenk

Faciliteiten

Yesica van Binsbergen

Communicatie/promo

Boy Koot

Inclusiviteit/diversiteit

Anna de Bever

 

Bijgevoegd de foto, hier staan: Van links naar rechts bovenste rij: Boy, Anouk, Bart, Damian, Rutger.  Van links naar rechts onderste rij: Jonathan, Yesica, Eline, Imme, Anna

Wat doen wij?

Ieder week vergadert de FSR over de stand van zaken op de faculteit. Ook vergaderen wij iedere maand met het faculteitsbestuur. Daarnaast wordt er goed contact onderhouden tussen de centrale studentenraad, de studieverenigingen en studentenraden van andere faculteiten.

Als FSR mogen wij ieder jaar stemmen over de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en andere grote plannen voor de faculteit, die van invloed zijn op de studenten.
Daarnaast mogen wij een advies uitbrengen over de begroting van de faculteit en de statuten. Dit advies moet altijd worden aangehoord en mag dus niet zomaar worden genegeerd.
Buiten het vertegenwoordigen van jullie belangen, mogen wij zelf ook initiatieven aandragen. Daarom vinden wij jullie input zo belangrijk.

Wat willen wij?

Dit jaar willen wij ervoor zorgen dat jij zo goed mogelijk door je studie komt zowel op als buiten de campus. Daarom horen wij graag hoe het met jou gaat en tegen welke problemen jij aanloopt. Voor het komende jaar hebben wij de volgende speerpunten opgesteld:

  • Op het gebied van onderwijs willen wij dit jaar ervoor zorgen dat thuisonderwijs van dezelfde kwaliteit en beschikbaarheid blijft als het op de campus was. Het welzijn van de studenten vinden wij daarin ook belangrijk. Daarnaast zullen wij het belang van beschikbaarheid van colleges en docenten niet onder laten doen.
  • Om goed door je studietijd te kunnen komen, zijn er goede faciliteiten nodig. Dit jaar willen wij ons richten op de faculteit zelf en op je thuiswerkplek. Op ME gaan wij werken aan de kwaliteit van bestaande en nieuwe studieplekken, en ook voor de BEP-ruimtes wordt een plan voor verbetering geschreven. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen veilig op de faculteit kan rondlopen en willen wij een uitgebreide inventarisatie maken van hoe het studeren thuis gaat, en of je hier faciliteiten mist die wij misschien naar jou toe kunnen brengen.
  • In het kader van communicatie gaan wij op zoek naar een nieuwe manier om met jullie in te contact te komen. Door enquêtes, feedbacklunches en een nauwe samenwerking met alle studieverenigingen hopen wij goed vindbaar te zijn voor jullie. Daarnaast kan je makkelijk op de hoogte blijven van alle veranderingen rondom de faculteit via onze Instagram maar kan je altijd feedback kwijt via ons online feedbackformulier.

Wat hebben wij al gedaan?

In de afgelopen jaren hebben wij al heel wat praktische problemen opgelost en zijn wij veel in gesprek gebleven met het faculteitsbestuur.

In de afgelopen jaren zijn er op het gebied van faciliteiten, onderwijs en communicatie en promo verschillende dingen bereikt.

Team onderwijs heeft zicht hard gemaakt voor het inkorten van het nakijktermijn van tentamens en opdrachten. Ook hebben zij zich ingezet voor het automatisch laten opnemen van alle colleges, duidelijkheid omtrent het online proctoring van tentamens en het overzichtelijk houden van Brightspace. 

In het kader van faciliteiten zijn de schermen in de foyer geplaatst om te zien welke ruimtes bezet zijn, en zijn de instructiezalen algemeen beschikbaar gesteld voor zelfstudie. Ook zijn er nieuwe projecttafels geregeld en worden de stoelen bij de projecttafels dit jaar nog vervangen.

Qua communicatie hebben wij jullie altijd geprobeerd te benaderen door middel van koffiemomentjes in de gang of feedbacklunches. De social media werd ook opgestart en wordt dit jaar nog uitgebreider gebruikt. 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Om alle studenten op de faculteit goed te kunnen vertegenwoordigen, is het belangrijk om input te krijgen van de studenten zelf. Daarom horen wij graag welke klachten, opmerkingen of leuke ideeën jullie allemaal hebben! Spreek ons aan, stuur een mailtje (fsr-ME@tudelft.nl) of een berichtje via de Facebook of de Instagram. Ook kun je het online feedbackformulier invullen.

Is dit wat voor jou?

Lijkt het je na het lezen van deze informatie leuk om ook een jaar lang deel uit te maken van de FSR? Spreek een van ons aan of stel wat vragen via onze sociale mediakanalen. Omdat de FSR de studenten van ME vertegenwoordigt, kan iedereen zich opgeven voor de verkiezingen. Voor het jaar 2022-2023 zullen de verkiezingen in mei plaatsvinden.

Wil jij je verkiesbaar stellen? In maart kan jij je opgeven. Voor die tijd zullen wij een interesselijst bijhouden maar houd je vooral niet in om met ons in gesprek te gaan hierover!