Opleidingscommissies

Voor elke opleiding van de faculteit is er een opleidingscommissie.

De opleidingscommissie heeft tot taak:

  • het adviseren over de vaststelling van de onderwijs- en examenregeling;
  • het jaarlijks beoordelen van de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
  • het adviseren - gevraagd en  ongevraagd - van de decaan en de opleidingsdirecteur over de opleiding en alle daarop betrekking hebbende onderwijsaangelegenheden, in ieder geval over het korte-, middellange- en lange termijn beleid van de opleiding.

Master

Mechanical Engineering (MSc)

Biomedical Engineering

Systems & Control

Offshore and Dredging Engineering

Material Science and Engineering

Robotics