Gebouw & openingstijden

Openingstijden & Inloopspreekuren

EHBO en Brandalarm

In het gebouw van de faculteit ME hangen op meerdere plaatsen groene EHBO-bordjes. Deze bordjes geven aan dat u in de betreffende ruimte bij de medewerker terecht kunt voor EHBO.

Bij brand, een bedrijfsongeval of een bedreigende situatie gelden de volgende regels:

  • Een ‘slow whoop’ sirene van de omroepinstallatie duidt een alarm aan. Volg direct de instructies op.
  • Stel jezelf in veiligheid en waarschuw anderen
  • Druk bij brand een brandmelder in
  • Meld een calamiteit via 112 vanuit een vast toestel en beantwoord de vragen
  • Volg de instructies op van de Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Laat uw kamerdeur onvergrendeld

Bedrijfshulpverlening

De TU Delft heeft een organisatie voor bedrijfshulpverlening (BHV). Ze verrichten EHBO en treden op bij calamiteiten. Laat verwondingen altijd behandelen. Meld ongevallen en bijna-ongevallen altijd bij de BHV-coördinator. De BHV-coördinator bij ME is:

Michel van den Brink

M.M.vandenBrink@tudelft.nl
+31 15 27 87097
Ruimte: 34.J-0-880

.