Onderwijskwaliteit

Binnen de TU Delft en de faculteit CiTG willen we jou als student kwaliteitsvol onderwijs geven. De afdeling kwaliteitszorg CiTG ondersteunt de opleidingen bij de organisatie van het kwaliteitszorgsysteem. De centrale aanpak om de kwaliteit van onze onderwijsprogramma's te bewaken is de Plan - Do - Check - Act Cyclus. 

De cursussen worden regelmatig geĂ«valueerd op twee verschillende manieren. De feedback van studenten wordt verkregen door EvaSys-enquĂȘtes en de Student Response Group. De infographic hieronder geeft een samenvatting van het systeem voor het evalueren van de cursussen

Jouw feedback is belangrijk

De inbreng van studenten is essentieel in dit systeem omdat jullie ervaringen en feedback indicatoren zijn van de kwaliteit van de opleiding.  Daarom zijn we erg blij met jullie feedback, en ontvangen wij deze graag. De EvaSys-enquĂȘtes en Student Response Group zijn toegankelijke en laagdrempelige methoden om je feedback te geven. Je kunt als student je stem laten horen en hebt rechtstreekse invloed op de kwaliteit van het onderwijs. De feedback van de studenten is namelijk het uitgangspunt van de evaluatiebijeenkomsten voor en na elke onderwijsperiode. Ook sta je in direct contact met de docenten wanneer je deelneemt aan de Student Response Group. Verder is het een leuke en leerzame manier om je in te zetten voor het onderwijs binnen CiTG.

Meer informatie over het kwaliteitszorgsysteem en welke cursussen geĂ«valueerd worden is te vinden op Brightspace op de bachelor- en masterpagina onder het kopje ‘Education and course evaluations'. De uitkomsten van de evaluatiebijeenkomsten zijn te vinden op de Evaluations TUD-pagina op Brightspace onder ‘CITG / CEG’. Je krijgt toegang tot deze pagina via zelfinschrijving in de Catalog.

Jullie feedback wordt erg gewaardeerd en daarom worden er iedere periode verschillende bedankjes verloot onder de ingevulde enquĂȘtes. Alvast bedankt voor de steun bij het waarborgen van het kwaliteitsvolle onderwijs binnen CiTG.

Meer informatie

Onderstaand kun je meer informatie vinden over de volgende veelgestelde vragen:

Medezeggenschapsraden

Binnen CiTG zijn er nog twee medezeggenschapsraden die zich bezig houden met de kwaliteit van het onderwijs en de faciliteiten. Dit zijn de Opleidingscommissie (OC) en Facultaire Studentenraad (FSR). Mocht je interesse hebben in deelname aan een van deze organen kun je meer informatie vinden op de pagina’s van de verschillende organen.

De OC is een onafhankelijke commissie die (ongevraagd) adviseert over de kwaliteit van het onderwijs binnen CiTG. Via deze site kun je meer informatie vinden over de OC. 

De FSR is een inspraakorgaan die met verschillende middelen medezeggenschap heeft op het beleid van de faculteit. Via deze site kun je meer informatie vinden over de FSR.

Vragen en aanvullende informatie

Mocht je vragen of suggesties hebben dan kun je contact opnemen met: Evaluation-CEG@tudelft.nl. Via de onderstaande linkjes kun je op de verschillende Brightspacepagina’s komen. Op de Evaluation TUD-pagina kun je de gepubliceerde samenvattingsA4'tjes per opleiding vinden. Op de bachelor- en masterpagina is een overzicht van het kwaliteitszorgsysteem te vinden en de jaarplanningen voor de evaluaties per opleiding.