Academische houding

Wij verwachten een academische houding van iedereen die binnen onze universiteit werkzaam is, als wetenschapper, niet-wetenschappelijke medewerker of student. In de Code of Honour en de Code of Ethics staan de idealen, verantwoordelijkheden en rechten die hierbij leidend zijn. Bij een academische werkhouding hoort leren vertrouwen op je eigen kritische vermogen en beoordeeld worden op je eigen prestaties.

Het plegen van fraude past niet bij een academische houding. Het is een ernstig vergrijp waar ernstige consequenties aan zijn verbonden, laat je er dus niet toe verleiden.

Wat is fraude?

Wanneer je suggereert dat iets eigen werk is terwijl dat eigenlijk niet het geval is, pleeg je fraude. Bijvoorbeeld wanneer je afkijkt tijdens een tentamen, plagiaat pleegt, meelift bij groepswerk of sjoemelt met onderzoeksgegevens. Op deze pagina kun je meer informatie vinden over deze verschillende vormen van fraude en hoe je dit kunt voorkomen. Zie ook deze folder ter informatie: Fraude: laat je er niet toe verleiden

Consequenties van fraude

Wanneer een docent fraude vermoedt, wordt er een melding gedaan bij de examencommissie. De examencommissie beslist over de vermeende fraude en kan een sanctie opleggen die kan variƫren van een berisping, uitsluiting van een of meer tentamens tot een jaar uitsluiting van alle tentamens of examens aan de TU Delft. Ook cum laude afstuderen is niet meer mogelijk nadat fraude is vastgesteld. Bij ernstige fraude kun je zelfs van de universiteit worden verwijderd.

Bedenk je ook dat je de reputatie van de TU Delft en de gehele academische community schaadt als je fraude pleegt.

Tips

  • Studeer regelmatig en serieus.
  • Maak een studieplanning zodat je op tijd je opdrachten af hebt.
  • Maak gebruik van (werk)colleges en oefententamens.
  • Pas de instructies over correct citeren, parafraseren en bron vermelden zorgvuldig toe.
  • Oefen in het citeren en bekijk voorbeelden in wetenschappelijke teksten.
  • Neem je verantwoordelijkheid bij groepsopdrachten: iedereen in de groep is verantwoordelijk voor het geheel. Pleegt een student in zijn/haar onderdeel van de groepsopdracht fraude, dan krijgt de gehele groep een sanctie!
  • Zorg dat je bij groepsopdrachten goede afspraken maakt over de taakverdeling, wissel ook eens van rol zodat je bij een individuele opdracht in alle taken geoefend bent.
  • Vraag de docent om hulp als je twijfelt, bijvoorbeeld over citeren of de mate waarin je mag samenwerken aan een opdracht.
  • Breng anderen niet in de verleiding: (groeps)opdrachten laten overnemen door andere studenten mag niet/is fraude!
  • Maak gebruik van online tips en uitleg: tulib.tudelft.nl