Decaan

Prof.dr.ir. Paulien Herder is sinds 1 maart 2021 decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW). 

Paulien Herder studeerde in 1994 af aan de TU Delft in de Scheikundige Technologie. In 1999 promoveerde zij bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) en na haar promotie bleef zij verbonden aan TBM, waar zij verder onderzoek deed naar het ontwerpen van grootschalige complexe systemen. Ook was ze zeer nauw betrokken bij het internationale onderzoeksconsortium Next Generation Infrastructures. Van 2004 tot 2007 was zij directeur onderwijs van TBM. In 2009 werd zij benoemd tot hoogleraar Engineering Systems Design in Energy & Industry. Tussen 2013 en 2019 was zij directeur van het Delft Energy Initiative en van 2014 tot en met 2018 was zij afdelingsvoorzitter van de afdeling Engineering Systems and Services.

In 2019 maakte zij de overstap naar de afdeling Process & Energy aan de faculteit Mechanical Engineering (ME). Daar werd zij programmaleider voor e-Refinery, het interfacultaire programma waarbinnen technologie en systemen worden ontwikkeld voor de productie van grondstoffen en brandstoffen uit duurzame energie. In 2020 werd zij voorzitter van de afdeling Chemical Engineering bij TNW tot het moment dat ze decaan werd op 1 maart 2021.

Paulien Herder is ook buiten de TU Delft actief in het energiedomein en vertegenwoordigt de Nederlandse kennisinstellingen in het topteam van de topsector Energie. Verder vervult ze diverse bestuurlijke en toezichthoudende rollen in het energie- en industriedomein. Ze is lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague en zat gedurende 2019-2020 in het bestuur van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen.