Prijzen

De faculteit Technische Natuurwetenschappen heeft twee prijzen: de J.B. Westerdijkprijs en de H.I. Waterman Sustainability Award. Lees hieronder meer over deze prijzen en welke medewerkers ze al in ontvangst mochten nemen.

De J.B. Westerdijkprijs

De Westerdijk prijs is een prijs voor een persoon die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor het onderwijs van Technische Natuurkunde. De prijs is vernoemd naar de heer Westerdijk, een erg geliefd hoogleraar. Hij doceerde natuurkunde aan verschillende faculteiten binnen de TU Delft en deed dit met zoveel overgave dat ook de studenten die niet in de eerste plaats natuurkunde als studie hadden gekozen het vak enorm waardeerden.

Op het moment dat de heer Westerdijk met pensioen ging wilde hij echter geen cadeau, maar met dit geld is de stichting J.B. Westerdijk opgericht, en de Westerdijkprijs was geboren.

Het bestuur van de Stichting J.B. Westerdijkfonds bestaat uit:

 • Prof.dr.ir. J.T. Pronk, voorzitter
 • Dr. M. Blaauboer
 • Ir. K.M. van der Laan, secretaris en penningmeester

De Westerdijkprijs is sinds 1982 uitgereikt aan de volgende personen en vereniging:

 • Dr. T. Idema (2020)
 • Prof.dr.ir. C.R. Kleijn (2019)
 • Prof.dr.ir. S. Heijnen (2016)
 • Dr. M. Blaauboer (2012)
 • Ing. E. Balsma (2010)
 • Dr. E. Lagendijk (2007)
 • Dr. J.M. Thijssen (2005)
 • Vereniging voor Technische Physica (2002)
 • Prof.dr.ir. J.J.J. Kokkedee (1999)
 • Dr. H. Bavinck (1987)
 • Prof.dr. I.T. Young (1986)
 • Prof.dr. G.J.C. Bots (1985)
 • Ir. P.E. van der Leeden (1982)

De geschiedenis van het J.B. Westerdijkfonds

Prof. dipl. Ing. J.B. (Jan Berend) Westerdijk, de naamgever van het fonds, geboren in 1917 in Amsterdam, studeerde in 1940 af aan de E.T.H. te Zürich. Hij was van 1951 tot 1980 gewoon hoogleraar in de theoretische en toegepaste natuurkunde aan de TH- (later TU-) Delft.

Prof. Westerdijk had grote didactische kwaliteiten. In de zalen waar hij colleges gaf zaten vaak meer studenten dan er behoorden te zitten. Prof. Westerdijk heeft veel colleges gegeven aan studenten van andere studierichtingen dan technische natuurkunde. Hij deed dat graag, terwijl de meeste natuurkunde docenten dat als een corvee beschouwden.

Prof. Westerdijk wilde bij zijn afscheid in 1980 geen geschenken. Hij ging er uiteindelijk wel mee akkoord dat mensen, die een cadeau wilden geven dat konden doen door geld over te maken op de rekening van een op te richten fonds, dat zijn naam zou dragen en waaruit periodiek een prijs zou worden toegekend aan een docent of een medewerker van de TU, die een bijzondere bijdrage geeft of heeft gegeven aan het onderwijs. De Stichting J.B. Westerdijkfonds werd in 1982 opgericht.

De H.I. Waterman Sustainability Award

De H.I. Waterman Sustainability Award wordt uitgereikt aan een wetenschapper die zich in de voorgaande twee jaren, volgens de jury, ‘aantoonbaar verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van ontwikkeling en implementatie van methodes die gelijktijdig het milieu verbeteren als de economie versterken, met een nadruk op biochemie, biotechnologie en chemical engineering (in de breedste zin van het woord).’

De H.I. Waterman Sustainability Award wordt elke twee jaar uitgereikt aan een wetenschapper van de afdelingen Bionanoscience (BN), Biotechnology (BT) of Chemical Engineering (ChemE) van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. De prijs geeft daarmee een verbinding van de afdelingen in het gebouw Applied Sciences. De eerste uitreiking van de H.l. Waterman Sustainability Award vond rond de ingebruikname van het gebouw Applied Sciences (58) plaats.

Selectie van gegadigden berust niet op voordracht, maar vindt plaats door vergelijking van de wetenschappelijke staf van de drie afdelingen door een jury. De H.I. Waterman Sustainability Award, bestaat uit een geldbedrag van € 2.000 naar eigen inzicht te besteden en een plaquette, de Waterman penning, gezet in een perspex plaat met een inscriptie.

Dr. R.E. Waterman
Het initiële bedrag van €10,000 is beschikbaar gesteld door Dr. R.E. Waterman en wordt beheerd door het Universiteitsfonds Delft. 

Wie heeft tot nu toe de Waterman prijs ontvangen?
1 september 2016
De eerste winnaar van de Waterman Sustainability Award was Yuemei Lin (BT), voor haar onderzoek naar afvalwater als een goedkope bron van grote hoeveelheden waardevolle biomaterialen.

21 juni 2018
In 2018 won David Vermaas (ChemE). Naast zijn academisch werk op het gebied van de elektrochemie hechtte de jury veel waarde aan David's betrokkenheid bij AquaBattery, waar de state-of-the-art kennis direct wordt toegepast.

26 november 2020
In 2020 ging de Watermanprijs naar Marie-Eve Aubin-Tam voor haar werk aan door de natuur geïnspireerde materialen. Zo maakte ze met behulp van verschillende soorten bacteriën parelmoer na in het lab.