Giulia Giordano benoemd als Delft Technology Fellow

Nieuws - 25 oktober 2018 - Webredactie 3mE

Aan Giulia Giordano, universitair docent Networked Cyber-Physical Systems bij het Delft Center for Systems and Control, is een Delft Technology Fellowship (DTF) toegekend.

Het DTF is een initiatief van de TU Delft dat excellente vrouwelijke wetenschappelijk onderzoekers een high profile aanstelling biedt, en de fellows in staat stelt om een eigen onderzoeksprogramma op internationaal topniveau op te zetten, in de vorm van een fellowship voor vijf jaar en startfinanciering.

Het is een geweldige kans voor mij om mijn onderzoeksagenda hier aan de TU Delft te ontwikkelen

Giulia’s belangrijkste onderzoeksgebieden zijn dynamische netwerken, analyse van biologische systemen en controle over netwerksystemen. “Onze wereld verandert voortdurend en alles is nauw met elkaar verbonden. Overal om ons heen, in door de mens gemaakte systemen zoals slimme elektriciteitsnetten, transportnetwerken of het internet, maar ook in de cellen en weefsels in ons eigen lichaam, zien we complexe verschijnselen in een samenspel van entiteiten die evolueren in ruimte en tijd, en die op elkaar reageren via een vorm van ‘bedrading’. Een van mijn belangrijkste onderzoeksdoelen is om te onderzoeken wat de invloed is van deze ‘netwerkbedrading’ op het complexe dynamische gedrag in het systeem met al zijn verbindingen.”

Giulia heeft een achtergrond in elektrotechniek, dynamische systemen en regeltheorie. Ze is in 2016 gepromoveerd aan de Universiteit van Udine, en heeft gastposities gehad bij de Control and Dynamical Systems-groep van het California Institute of Technology en bij het Institute of Systems Theory and Automatic Control van de Universiteit van Stuttgart. Voordat ze bij de TU Delft kwam, was ze werkzaam bij het Department of Automatic Control en het Linnaeus-centrum LCCC van de Universiteit van Lund.

Giulia ontving een award als Outstanding TAC Reviewer van het tijdschrift IEEE Transactions on Automatic Control in 2016, de EECI PhD Award 2016 van het European Embedded Control Institute voor haar proefschrift Structural Analysis and Control of Dynamical Networks, en de IFAC NAHS Paper Prize 2017 als coauteur van het artikel ‘A Switched System Approach to Dynamic Race Modelling’, in 2016 gepubliceerd in het tijdschrift Nonlinear Analysis: Hybrid Systems.

Dit fellowship zal het onderzoek naar dynamische netwerken versterken, en met name naar de relatie tussen netwerkstructuur en toenemende dynamiek

Dankzij het DTF kan Giulia vol aan de slag op de TU Delft. “Dit fellowship zal het onderzoek naar dynamische netwerken versterken, en met name naar de relatie tussen netwerkstructuur en toenemende dynamiek”, zegt Giulia. “Het nieuwe inzicht dat ik met mijn wiskundige methoden hoop te bereiken, zal ons niet alleen helpen om robuuste en efficiënte verbonden technische systemen te ontwerpen, maar ook om het gedrag van biologische en ecologische systemen te begrijpen en daarmee de weg te bereiden voor innovatieve biotechnologie om gezondheid en kwaliteit van leven van mensen te verbeteren, en voor nieuwe strategieën voor ecologische duurzaamheid.”