4TU Resilience Engineering Centrum officieel van start

Nieuws - 07 juni 2018 - Webredactie Communication

Grote energiestoringen of zware stormen maken duidelijk hoe kwetsbaar onze infrastructuur is. De vier technische universiteiten van Nederland (Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit en Research) bundelen hun krachten op het gebied van Resilience Engineering. Vandaag zijn de plannen van het centrum toegelicht tijdens een internationaal event in Rotterdam.

Resilience engineering is het vakgebied dat zich richt op het ‘veerkrachtiger maken’ van complexe technologische systemen (bijvoorbeeld energienetwerken). Het 4TU Resilience Engineering Centre combineert expertise van wetenschappers en ingenieurs op verschillende gebieden om de grote uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Vanuit de TU Delft zijn wetenschappers Tina Comes en Bas Jonkman bij dit centre betrokken. 

Investeren in kennis en wetenschappers 
De 4TU Federatie investeert de komende jaren 5 miljoen euro in het versterken van onderzoek en onderzoekscapaciteit op het terrein van resilience engineering. Daarvoor is het programma DeSIRE (Designing Systems for Informed Resilience Engineering) opgezet. Naast een bestaande groep van ruim veertig wetenschappers werven de universiteiten zestien nieuwe jonge talentvolle wetenschappers op het gebied van resilience engineering

Programmaleider professor Tatiana Filatova: ‘Met DeSIRE willen we inzichten in veerkrachttechnologie benutten om de maatschappelijke veerkracht te versterken. We ontwikkelen nieuwe trainingsprogramma's voor wetenschappers en professionals in de praktijk. Met de Resilience Academy gaan we een nieuwe generatie ingenieurs opleiden. Voor de feitelijke toepassing van de kennis hebben we tal van partnerschappen opgezet. Met onder meer Watergezant Henk Ovink, Ministerie van Infrastructuur en Watermanagement en NG Infra (Schiphol Group, Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, ProRail, Alliander, Vitens).’ 

Samenwerking Rotterdam en Den Haag
Tijdens de jaarlijkse Resilient Rotterdam-conferentie is een intentieverklaring ondertekend tussen het 4TU Resilience Engineering Centre en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Dat betekent de start van een samenwerking die moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepasbare oplossingen voor urgente uitdagingen waar steden mee worden geconfronteerd - denk aan klimaatverandering, digitalisering en de overgang naar gebruik van nieuwe energiebronnen. 

Rotterdam en Den Haag zijn de twee Nederlandse steden die deel uitmaken van het wereldwijde 100 Resilient Cities-netwerk, dat is geïnitieerd door de Rockefeller Foundation. Chief Resilience Officer van Rotterdam Arnoud Molenaar: ‘Met de bundeling van krachten gaan we het begrip ‘veerkracht van de stad’ concreet maken. De universiteiten brengen ‘state-of-the-art’ wetenschappelijke inzichten in en de steden ervaringen en vragen uit de praktijk van het ‘stadmaken’. Het ontwerpen en uitvoeren van technische infrastructuur wordt zo naar een nieuw niveau gebracht en geeft daarmee invulling aan de resilience strategieën van Rotterdam en Den Haag.’

Meer informatie
Ga voor meer informatie over het 4TU Resilience Engineering Centre naar de website https://www.4tu.nl/resilience/en/

Contact
Bas Jonkman