Decaan

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

Stefan Aarninkhof is sinds 1 januari 2024 decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Stefan studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en promoveerde in 2003 op het onderwerp ‘Morfologie van de Brandingszone afgeleid uit Videowaarnemingen’. Na zijn promotie werkte Aarninkhof bij Deltares en vanaf 2006 Boskalis, een van de bedrijven die aan de wieg stonden van het ‘Building with Nature’-programma. In 2016 keerde hij terug bij TU Delft en werd hoogleraar Kustwaterbouwkunde bij CiTG en later ook voorzitter van de afdeling Hydraulic Engineering.
 
Eén van de speerpunten van Aarninkhof’s onderzoek is de verkenning van adaptatiestrategieën voor kustsystemen onder invloed van klimaatverandering. Sinds 2022 is hij directeur van de stichting EcoShape, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en NGO’s dat zich richt op de ontwikkeling en implementatie van ‘Building with Nature’-oplossingen voor waterbouwkundige vraagstukken. Stefan ziet aanzienlijke kansen om met het onderzoek en onderwijs van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen een essentiële bijdrage te leveren aan innovatieve oplossingen voor de huidige maatschappelijke vraagstukken.

Nieuwe ontwikkelingen zoals bouwen met de natuur, de overgang naar hernieuwbare energie en duurzaam gebruik van schaarse grondstoffen hebben ons vakgebied alleen maar interessanter gemaakt. Binnen de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen werken we aan baanbrekend onderzoek en nieuwe, multidisciplinaire oplossingen die nodig zijn om de grote uitdagingen van deze tijd aan te gaan. De focus op belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, urbanisatie en energietransitie maakt onze studenten ook zeer gewild bij het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Prof.dr.ir. Stefan Aarninkhof

Secretaresse: Marije van Veen
E: m.vanveen@tudelft.nl
T: +31 (0)15 278 7204

Stefan Aarninkhof is ook lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK), voorzitter van de werkgroep Kust van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) en kwartiermaker/lid van de Raad voor Civiele Techniek.