Bijdragen aan onderwijsprogramma

U kunt al in een vroeg stadium uw organisatie en de activiteiten onder de aandacht te brengen van onze studenten. Dit kunt u doen door een bijdrage te leveren aan het onderwijsprogramma van de Bacheloropleiding Civiele Techniek en Masteropleiding Civil Engineering

Enkele voorbeelden:

Honours Programma

U kunt in contact treden met onze meest getalenteerde studenten. Deze studenten nemen deel aan het Honours programma. Het Honours programma is bedoelt voor alle bachelorstudenten die meer willen en kunnen dan het standaardprogramma biedt. Elke faculteit biedt deze studenten een extra programma, dat varieert van vakverdieping en onderzoek tot het bedenken van eigen projecten samen met medestudenten.

Het Honours programma richt zich op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, leiderschap, ondernemerschap en vorming van een Honours community waarin studenten van alle faculteiten de gelegenheid hebben om samen te werken aan projecten.

U kunt in contact treden met onze meest getalenteerde studenten door een bijdrage te leveren aan het progamma. U kunt bijvoorbeeld een complexe project aandragen voor een lezing, case studies, bedrijfsbezoek, stages en/of groepsprojecten.

Wilt u uw organisatie onder de aandacht brengen van studenten? Neem contact op: