BSc Eindwerk

BSc Eindwerk (CT3000-16)
In het Bachelor-programma van de opleiding Civiele Techniek is een bachelor-eindwerk opgenomen (10 ECTS). Met dit eindwerk sluit de student de bachelorfase af. Het gekozen eindwerk kan daarbij een eerste stap zijn in de richting van het toekomstige werkveld waarin de student later als civiel ingenieur werkzaam wil zijn. Als zodanig is de student vrij om te kiezen uit aangeboden onderwerpen binnen het vakgebied van de Civiele Techniek. De BSc-eindwerken worden door de verschillende richtingen van de opleiding aangeboden. Iedere richting heeft een eigen richtingscoƶrdinator. De algemeen coƶrdinator is te bereiken via studentoffice-esa-ceg@tudelft.nl.

In principe kan de student in ieder kwartaal starten met het BSc-eindwerk. Alle richtingen bieden ieder kwartaal onderwerpen aan.

Meer informatie over dit vak is te vinden in de studiegids en op Brightspace, vakcode CTB3000-16.

Onderwerpen voor BSc eindwerk
Bekijk de beschikbare projecten op Brightspace.