Waterkwaliteit in laaglanden

Uiterlijk in 2027 moeten de Nederlandse oppervlakte- en grondwateren voldoen aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gaf in mei 2023 een adviesrapport uit waarin wordt gewaarschuwd dat onder het huidige beleid deze verplichting niet gehaald gaat worden. Bij Watermanagement doen wij onderzoek naar de bronnen van watervervuiling, het transport van vervuiling door het gehele watersysteem, en de gevolgen voor mens, natuur en maatschappij. Ook ontwikkelen en onderzoeken we innovatieve oplossingen om de kwaliteit van ons oppervlakte water, grondwater, en drinkwater op orde te krijgen en te houden. Op deze manier dragen we bij aan voldoende en schoon water. Als universiteit leiden we toekomstige ingenieurs, beleidsmedewerkers en andere experts in het waterveld op om aan deze problematiek te werken. Op deze pagina vindt u wie van onze collega’s werken aan dit onderwerp, welke publicaties wij hier recent over geschreven hebben en welk onderwijs wij hierover geven.

Binnen de afdeling Watermanagement is ook veel kennis over, en onderzoek naar de invloed van het zuiveren van afvalwater op de waterkwaliteit, het beperken van riooloverstorten, en het ontwikkelen van nieuwe en betere technologieën voor afvalwaterbehandeling en drinkwaterproductie. Meer informatie kunt u vinden op de website of contact op te nemen met water@tudelft.nl.

 

Medewerkers die aan waterkwaliteit in laaglanden werken

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties

  • Liu, Z., Solliec, M., Papineau, I., Lompe, K. M., Mohseni, M., BĂ©rubĂ©, P. R., SauvĂ©, S., & Barbeau, B. (2022). Elucidating the removal of organic micropollutants on biological ion exchange resins. Science of the Total Environment808, 1-8. [152137]. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152137
  • Zhen Liu, Morgan Solliec, Isabelle Papineau, Kim M. Lompe, Madjid Mohseni, Pierre R. BĂ©rubĂ©, SĂ©bastien SauvĂ©, Benoit Barbeau (2021) Elucidating the removal of organic micropollutants on biological ion exchange resins. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152137
  • Astrid Fischer, Thomas ter Laak, Jan Bronders, Nele Desmet, Ekkehard Christoffels, Annemarie van Wezel, Jan Peter van der Hoek (2017) Decision support for water quality management of contaminants of emerging concern. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.02.002
  • Julia Hartmann, Susanne Wuijts, Jan Peter van der Hoek & Ana Maria de Roda Husman (2019) Use of literature mining for early identification of emerging contaminants in freshwater resources. https://doi.org/10.1186/s13750-019-0177-z

In ons onderwijs