Sectie

Waterhuishouding

Onze wetenschappers onderzoeken alles wat de beweging van water door de lucht, over, en onder het aardoppervlak drijft, inclusief hoe mensen de stromen en verdeling van water beïnvloeden. We doen dit onderzoek om fenomenen zoals droogte en overstromingen beter te begrijpen en voorspellen. Het onderzoek naar relevante hydrologische, hydrodynamische en watermanagement-processen wordt gebruikt om ingenieurs oplossingen te ontwerpen. Dit om gericht, efficiënt en succesvol in te grijpen in het watersysteem, van de lokale tot de globale schaal.
Sectie

Gezondheidstechniek

Onze wetenschappers doen onderzoek naar het transport en de behandeling van drinkwater, afvalwater en industrie water: of in andere woorden ‘de stedelijke water cyclus’. Zowel het begrijpen van processen die de waterkwaliteit beïnvloeden, als technologie ontwikkeling voor het zuiveren van water, terugwinnen van grondstoffen, water en energie, zijn belangrijke aandachtspunten binnen ons curriculum.