Bachelor

De afdeling watermanagement verzorgt verschillende onderdelen van het onderwijs in de bachelorfase van de opleiding civiele techniek.

Zo verzorgt de afdeling de vakken hydrologie en inleiding watermanagement in het tweede studiejaar, en de vakken waterbeheersing en gezondheidstechniek in het derde studiejaar. In samenwerking met andere afdelingen worden er nog meer vakkken gefaciliteerd.

In het eerste deel van het derde jaar word de minor water research aangeboden, elk van 30 ECTS. Deze minor is toegankelijk voor universitaire studenten in binnen en buitenland die geinteresseerd zijn in een verdieping of verbreding met betrekking tot water.

Ter afsluiting van het bachelorprogramma verzorgt de afdeling het bachelor eindwerk in watermanagement. Dit is een zelfstandig onderzoek van 10 ECTS waar studenten worden begeleid door enthousiaste onderzoekers van de afdeling.