Strategisch partnerschap

Samenwerking tussen sector en universiteit is van groot belang: de universiteit leidt mensen op die goed voorbereid moeten zijn op beroeps- en onderzoekspraktijk en doet onderzoek dat relevant is voor de kennispositie van de sector. De sector heeft een rijke praktijkervaring en is daarmee in belangrijke bron van data voor onderzoek en inspiratie voor onderzoeksvragen en het opleidingprogramma.

Sectorpartijen werken samen met Civiele Techniek door het beschikbaar stellen van gegevens en van docenten, door het sponsoren van de basis- en specifieke activiteiten van de faculteit en door het ondersteunen van onderzoeksgroepen.

De faculteit biedt aan sectorpartijen de mogelijkheid om ideeen voor studentenprojecten aan te bieden, om stage- en afstudeerplekken te bieden en om onderzoekvragen op te pakken.

Gezamenlijk trekken we als partners op meer jongeren te interesseren voor de civiele techniek en geo-technologie, en om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke en economische uitdagingen, internationale concurrentie, en klimaatverandering.

Samenwerken doen wij al met een groot aantal partners die onze activiteiten financieel ondersteunen:

  1. studenten werven voor de opleidingen
  2. afgestudeerde ingenieurs werven voor en door de partners
  3. gezamenlijk onderzoek en kennisoverdracht
  4. gezamenlijke onderwijsprogrammering – en uitvoering

Met onze strategische partners werken wij structureel samen op bestuursniveau. Doelstelling hierbij is om elkaars missie te versterken. Met onze partners werken wij samen op het niveau van onze onderzoeksthema’s.

Indien u interesse heeft in samenwerking met de faculteit CiTG, neem dan contact op. Wij kunnen dan samen met u een passend samenwerkingsprogramma opstellen.

Ronald van den Mosselaar

Secretaris faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen