Verenigingen

Binnen de faculteit hebben we twee studieverenigingen en een aantal disputen.

Deze verenigingen en disputen organiseren regelmatig excursies, symposia, studiereizen en lezingen. U kunt daar een bijdrage aan leveren. Neem hiervoor contact op met de studieverenigingen of disputen.

Studievereniging Civiele Techniek


Studievereniging Applied Earth Sciences


Disputen / verenigingen Civiele Techniek


Disputen / verenigingen Applied Earth Sciences


/* */