Veni subsidie voor twee onderzoekers CiTG

Nieuws - 22 juli 2019 - Webredactie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Veni-subsidie ter waarde van 250.000 euro toegekend aan twaalf veelbelovende jonge wetenschappers van de TU Delft, waarvan twee van de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen. De beurs biedt de laureaten de mogelijkheid om gedurende een periode van drie jaar hun eigen ideeën verder uit te werken.

Dit zijn de twee nieuwe Veni-laureaten van CiTG en hun projecten:

Anne-Catherine Dieudonné (Geoscience & Engineering)

Het zelf-herstellend vermogen van klei
Klei heeft een superkracht: zoals wonden helen, kunnen scheuren in klei op natuurlijke wijze weer sluiten. De onderzoeker bestudeert de fundamentele mechanismen van dit zelf-herstellend vermogen van klei om zo betere voorspellingen van de lange-termijn stabiliteit van geotechnische constructies (zoals depots van radioactief afval, dijken en stortplaatsen) te kunnen doen.

Frederik Zietzschmann (Watermanagement)

Problematische waterverontreinigende stoffen verwijderen
Nieuwe watervervuilende, industriële of farmaceutische residuen zijn in toenemende mate weerbarstig tegen afbraak en verwijdering. De onderzoeker zal daarvoor nieuwe materialen en processen ontwikkelen, om de waterkwaliteit voor het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen.