Open Science Award voor Joost de Winter en Pavlo Bazilinskyy

Nieuws - 13 juli 2020 - Webredactie 3mE


Open science en open data voor onderzoek naar menselijke factoren

De Open Science Awards erkennen onderzoekers of onderzoekstudenten die Open Science hebben gebruikt om hun onderzoek toegankelijker, transparanter of reproduceerbaarder te maken. In de geest van openheid is een call for Use Cases gepubliceerd waarin alle onderzoekers en promovendi van Nederlandse universiteiten, UMC's en onderzoeksinstituten hun use case kunnen indienen. De oproep was op zoek naar gebruiksvoorbeelden waarin uitdagingen en moeilijkheden werden onderzocht, evenals positieve ervaringen en succesvolle resultaten.

Pavlo Bazilinskyy en Joost de Winter, Technische Universiteit Delft, winnen de Open Science Award!


Opmerkingen van de herziene programmacommissie waren: β€œDit is een geweldig initiatief dat open en transparant is voor onderzoekers en het grote publiek. Een geweldige aanpak voor een grotere betrokkenheid van burgerwetenschap, met het potentieel om verbanden te vinden tussen technisch en technisch onderzoek en geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

Het volledige artikel is hier te vinden.