Recycling van ammoniak uit dierlijk mest is een goed idee

Nieuws - 14 juli 2020 - Webredactie 3mE

Mahinder Ramdin, onderzoeker bij de afdeling Process & Energy, ontvangt 50.000 euro vanuit het programma ‘Ideeëngenerator’ van NWO voor zijn out-of-the-box onderzoek idee ‘Recycling of ammonia from animal manure’. Ramdin’s idee is om ammoniak die vrijkomt bij dierlijke mestverwerkingsbedrijven op te vangen en weer her te gebruiken door toepassing van biobased materialen zoals verkoolde biomassa. Het doel van dit onderzoek is om te zorgen voor een gesloten kringloop binnen de landbouw sector en de emissie van stikstofverbindingen zoals ammoniak terug te dringen. Ramdin krijgt een jaar de tijd om zijn idee verder te onderzoeken.

De emissie van stikstofverbindingen zoals ammoniak (NH3) door de landbouw sector vormt een groot gevaar voor  de biodiversiteit in met name Natura 2000 gebieden. De meeste emissie komt van (dierlijke) mest. Momenteel wordt ammoniak in een scrubber vaak omgezet naar minder bruikbare waste stromen zoals zouten of nitraten, die juist vervuilend zijn. 

Ramdin wil dit probleem aanpakken door een technologie te ontwikkelen die ammoniak af kan vangen in verkoolde biomassa, dit is een restproduct dat ontstaat bij thermische conversie van biomassa, om vervolgens weer te kunnen hergebruiken voor het maken van nieuwe (kunst)mest.

Mahinder Ramdin: “ Met de Ideeëngenerator-financiering ga ik het komende jaar samen met een mestverwerkingsbedrijf onderzoeken of mijn idee breder toe te passen en op te schalen is. Het zou een geweldige gamechanger kunnen zijn voor dierlijke mestverwerkers in Nederland en de emissie van ammoniak in de landbouw sector aanzienlijk te kunnen reduceren.”

Ideeëngenerator NWO
De projecten uit dit programma van NWO kenmerken zich door hun innovatieve karakter en hun mogelijke impact op de maatschappij. Dit jaar ontvangen 40 projecten een financiering van 50.000 euro voor de looptijd van 1 jaar om hun idee verder te onderzoeken. Lees hier meer.