Tamás Keviczky benoemd tot hoogleraar Networked Cyber-Physical Systems

Nieuws - 02 juni 2020 - Webredactie 3mE

Tamás Keviczky is per 12 mei benoemd tot hoogleraar ‘Networked Cyber-Physical Systems’ bij het Delft Center for Systems and Control.

Het onderzoek van Keviczky richt zich op Advanced Control Systems zoals optimalisatie en controle van gedistribueerde systemen, model voorspellende controle, en regeltechniek/monitoring van grootschalige embedded systemen met toepassingen in de ruimtevaart, automotive industrie, mobiele robots, industriële processen en infrastructuursystemen zoals water-, warmte-, en stroomnetwerken.

Tamás Keviczky is sinds 2015 hoofddocent bij het Delft Center for Systems and Control, waar hij vanaf 2007 begonnen is. Daarnaast is hij sinds 2017 hoofd van de sectie Networked Cyber-Physical Systems. Voor zijn carrière aan de TU Delft promoveerde hij aan de University of Minnesota in Control Science and Dynamical Systems, en hij was een Postdoctoral Scholar aan het California Institute of Technology op het gebied van Control and Dynamical Systems. Hij ontving de O. Hugo Schuck Best Paper Award van de American Automatic Control Council. In de jaren 2015, 2017, 2018, en 2019 werd hij verkozen tot beste Masterdocent van Systems and Control door Gezelschap Leeghwater. Tamás Keviczky is o.a. actief als bestuurslid of stuurgroep lid bij het PowerWeb Institute, het Urban Energy Platform,  TU Delft AgTech Institute, en hij neemt als Focus Themaleider (Distributed Space Systems) deel aan het TU Delft Space Institute.

Onlangs werkte Keviczky als Prinicipal Investigator voor het NWO URSES project ‘Aquifer Thermal Energy Storage Smart Grids’ waar hij onderzoek deed naar een betere manier om energie te besparen en delen door een netwerk van open WKO systemen bij drie musea en diverse andere gebouwen rondom het Museumplein in Amsterdam. Hij is op dit moment bezig als PI van een NWO Perspectief project dat zich op Digital Twins in de hightech industrie richt, en van een NWO Crossover project waar hij AI-regeltechnische oplossingen ontwikkelt voor autonome teelt in tuinbouwkassen.

Lees meer over Tamás Keviczky