TU Delft start opleiding voor robotingenieur van de toekomst

Nieuws - 08 september 2020 - Webredactie 3mE

Hoe kunnen robots leren te bewegen en handelen in omgevingen waar ook mensen zijn? En wat moet een robotingenieur kunnen om goed bij te dragen aan industrie en samenleving? Deze twee vragen stonden centraal bij het opzetten van de nieuwe masteropleiding Robotics van de TU Delft. Het antwoord is helder: de robotingenieur moet binnen een bedrijf functioneren als een spin in het web, en in staat zijn om meerdere disciplines met elkaar te integreren en diverse processen binnen een ontwikkelsysteem te overzien. Studenten van de nieuwe masteropleiding Robotics aan de TU Delft ontwikkelen daarom naast de ‚Äėgewone‚Äô technische vaardigheden ook een breed palet aan vaardigheden op het snijvlak van werktuigbouwkunde, kunstmatige intelligentie, systeemintegratie, bedrijfskunde en persoonlijke ontwikkeling.

Co-creatie tussen TU Delft en industrie

De nieuwe masteropleiding Robotics is het resultaat van een dynamisch proces, waarin onderzoekers en studenten van de TU Delft nauw samenwerkten met het bedrijfsleven. Vanuit verschillende perspectieven kwam een helder beroepsprofiel tot stand met een beschrijving van de context waarin de robotingenieur opereert, de vaardigheden die daarbij nodig zijn, en hoe het onderwijs daarop aan kan sluiten.

De masterstudenten moeten na deze studie in staat zijn diverse disciplines, zoals software-ontwikkeling en mechanica, aan elkaar te verbinden. In een multidisciplinair team houden zij het overzicht over een heel ontwikkelsysteem. De studenten werken daarom ook aan vaardigheden zoals het tonen van een zelfkritische en ‚Äėleerbare‚Äô houding, het presenteren van hun onderzoek en het geven en krijgen van feedback. Al hun leerervaringen houden zij zelf bij in een portfolio, waarbij ze zich continu bewust moeten zijn van hun eigen rol in een projectteam.

Het was een hele journey om deze opleiding op te zetten. Ik ben er bijzonder trots op dat het gelukt is om met het bedrijfsleven en docenten een mooi en breed curriculum neer te zetten. De kwaliteit en flexibiliteit van de opleiding en de vele reflectiemomenten die we hebben ingebouwd zorgen ervoor dat wij als nieuwe robotica-ingenieurs goed kunnen inspelen op de behoeften van de industrie en de maatschappij.

‚Äē Joram van der Sluis, masterstudent Vehicle Engineering

De ontwikkelingen binnen digitalisering gaan razendsnel. Wij zoeken daarom naarstig naar ingenieurs die richting geven aan de transitie naar verdergaande robotisering en deze kunnen begeleiden. Ik ben erg blij met het curriculum van de nieuwe masteropleiding Robotics van de TU Delft. Dit is het type ingenieur waar ik naar op zoek ben. Deze nieuwe masterstudenten leren en werken systeemgericht en weten niet alleen veel af van mechanica maar ook van bijvoorbeeld software ontwikkeling, systems and control en machineperceptie. Eigenlijk opereert hij als de ‚Äėhomo universalis‚Äô in een multidisciplinair team. De robot ingenieur van de toekomst kan het zich niet permitteren om maar goed in 1 domein te zijn. Om het verschil te maken moet deze ingenieur communicatief sterk zijn en zich kunnen verdiepen in meerdere domeinen.

‚Äē Arjen Mateboer, Hoofd Mechanical Engineering R&D Lely, robots voor melkveehouders

De masteropleiding Robotics

De masteropleiding Robotics staat in het teken van de ontwikkeling van de intelligente robot die de omgeving waarneemt, plannen en beslissingen maakt, en zichzelf controleert of voortbeweegt in een complexe omgeving waarin zich mensen kunnen bevinden. De technische kernvakken in de opleiding zijn dynamics and control, machine learning, robot software practicals, machine perception, planning & decision making, human robot interaction, en een multidisciplinair project. Het tweede jaar staat in het teken van een Joint Interdisciplinary Project (JIP) of stage en het afstuderen. Het programma richt zich op onder andere de agrarische, automotive, logistieke en productie -industrie. 

Mastercoördinator en hoofddocent Joost de Winter licht toe:

‚ÄúDe industrie ziet steeds meer het belang van onderzoek op het gebied van robotica. Delftse ingenieurs leiden robotica-oplossingen in goede banen waarmee een bedrijf zijn technologie√ęn kan innoveren. De samenwerking met industriele partners levert ook interessant nieuw onderzoek op. Een win-win situatie wat mij betreft.‚ÄĚ

Persvoorlichter