TU Delft werkt mee aan ontwikkeling Amsterdams data warmtenet

Nieuws - 13 december 2021 - Webredactie 3mE

TU Delft start in samenwerking met infraspecialist Firan, de Gemeente Amsterdam en het AMS Institute het project ‘Digitale Warmte’ in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het doel is om een toekomstbestendig lage temperatuur warmtenet te realiseren in Amstel III Zuid met gebruik van restwarmte dat afkomstig is uit een nabijgelegen datacenter. Het project dient als een ‘demonstratie’ waarbij de onderzoekers willen aantonen dat datacenterwarmte grootschalig benut kan worden na het wegnemen van (o.a. financiële en technische) onzekerheden en de ontwikkeling van kant en klare aansluitconcepten.

Voordelen voor Metropoolregio Amsterdam

De TU Delft en Firan richten zich in het project op de ontwikkeling van warmte-koude netwerk-concepten (5GDHC) en ontwerprichtlijnen voor robuuste aansluitingen van woningen en utiliteit op deze 5GDHC netwerken. De impact van het project is substantieel. In eerste instantie kan het potentieel van datacenterwarmte in Amstel III benut worden voor duurzame verwarming van de omliggende gebouwde omgeving. Dit resulteert in minimaal 70% CO2-besparing ten opzichte van aardgas en 100% CO2-besparing als de elektriciteit ook duurzaam wordt opgewekt. Voor één datacentrum betreft het een CO2-besparing van 39 kton voor 50.000 nieuwbouwwoningen of 25.000 bestaande woningen. Het landelijke besparingspotentieel van datawarmte is 600 kton. Daarnaast daalt het water- en energieverbruik van het datacentrum en bevordert het de werkgelegenheid voor zowel warmte-ontwikkelende bedrijven als warmte-afnemende bedrijven (o.a. projectontwikkelaars) in de regio.

Datacenter van Equinix in Amsterdam

Ivo Pothof, UHD Duurzame Warmtenetten: “De focus van het project ligt op de ontwikkeling van innovatieve warmtenetconcepten ten gunste van een schaalbare en betaalbare toepassing in een dynamische gebouwde omgeving. Met dit  demonstratieproject willen wij een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie in de MRA en aan de verdere uitbouw van een duurzame, internationaal concurrerende metropoolregio die inzet op het gebruik van lokale duurzame (warmte)bronnen.”

Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

De subsidie voor dit project is toegekend door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van Kansen voor West II (KVW-0400). Lees meer.