Horizon 2020-financiering voor MAGPIE-project

Nieuws - 01 juli 2021 - Webredactie 3mE

Onderzoekers van 3mE en EWI van de TU Delft en van twee organisaties binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) maken deel uit van een project dat bijna € 25 miljoen aan EU-financiering heeft gekregen voor een project met als doel de duurzaamheid van havens in de Europese Unie te verbeteren.

De afdeling Maritieme Techniek en Transport Technology van  3mE en Intelligent Electrical Power Grids van EWI en het Erasmus Centre for Data Analytics, Erasmus University (RSM) en het Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics zullen deelnemen aan verschillende delen van het project dat het acroniem MAGPIE heeft gekregen: sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs. 

In totaal 45 organisaties gaan samenwerken in een internationale alliantie aan een Horizon 2020 project in het kader van de Green Deal oproep om de groene en digitale transitie te stimuleren. Het project, onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam, start naar verwachting in september 2021 en loopt vijf jaar.

Versnellen van duurzame havenenergie

De verwachting is dat de transportsector de komende jaren zal overstappen op schone energie, maar het is nog niet duidelijk op welke typen en voor welke vervoersmiddelen. Het versnellen van de implementatie van duurzame energie en het verbeteren van de uitrol ervan op grotere schaal is afhankelijk van de ontwikkeling van nieuwe digitale tools, nieuwe marktmechanismen en niet-technologische kaders. Gezien de thematische focus van MAGPIE op groene energie en autonome mobiliteit, het collaboratieve karakter en de focus op het versterken van de regionale economie, past het perfect bij de convergentie-initiatieven op het gebied van AI, data en digitalisering van de universiteiten en medische faculteiten van Delft, Rotterdam en Leiden.

We zullen concepten ontwikkelen voor het autonoom laden en lossen van elektrisch aangedreven autonome barges.

Dingena Schott

Dr. ir. Dingena Schott: “De TU Delft afdeling Maritime and Transport Technology zal de leiding nemen in de verkenning van de techno-economische en de sociaal-technische impact op de competitie tussen nieuwe brandstoffen over de tijd. Daarnaast zullen we  concepten ontwikkelen voor het autonoom laden en lossen van elektrisch aangedreven autonome barges. Ook zullen we bijdragen aan het ontwikkelen van ammonia bunkering en terminal, en ‘green energy’ containers inclusief de handling en logistiek daarvan”.  Dr. ir. Jeroen Pruyn: “Centraal in de opzet van het onderzoek staat de interactie tussen de goederen (containers, vloeistoffen) en de werktuigen binnen de logistieke context”. De faculteit EWI, afdeling Intelligent Electrical Powergrids, draagt bij aan de optimalisatie van het powergrid.

Het MAGPIE-project zal demonstratie- en proefprojecten creëren in de living lab omgeving van de haven van Rotterdam, om de technologische, operationele, digitale en organisatorische aspecten van de energievoorziening te verbeteren voor gebruik in havens zodra de subsidieovereenkomsten en het formele selectieproces naar tevredenheid zijn afgerond,