Laura Marchal Crespo ontvangt Vidi

Nieuws - 14 juli 2021 - Webredactie 3mE

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan twee onderzoekers van de TU Delft een Vidi-financiering toegekend van EUR 800.000. Binnen de faculteit 3mE ontving Laura Marchal Crespo, onderzoeker bij de afdeling Cognitive Robotics (CoR), een beurs. Het onderzoek van Marchal Crespo is gericht op robotsystemen die herstel na een beroerte maximaliseren. 

Hyperrealistische robotsystemen om herstel na een beroerte te maximaliseren

Robot-revalidatie is veelbelovend, maar nog steeds kunstmatig en daardoor ineffectief: abstracte taakomgevingen beperken beroertepatiënten bij het opnieuw aanleren van functionele bewegingen. Laura Marchal Crespo richt zich op het zichtbaar maken van de processen die essentieel zijn voor maximaal individueel herstel en de toepassing hiervan in een hyperrealistisch multisensorisch trainingssysteem dat patiënten levensechte gepersonaliseerde interacties biedt met tastbare virtuele voorwerpen. 

Baanbrekende oplossing

We verwachten niet dat iemand leert fietsen op een hometrainer of op het droge leert zwemmen. Hoe kunnen we dan van patiënten met hersenletsel verwachten dat ze functionele bewegingen opnieuw aanleren zonder zichtbare en voelbare interactie met realistische, dynamische omgevingen? Laura Marchal Crespo wordt gedreven door de wens om de onderliggende principes bloot te leggen die neuroplasticiteit bevorderen en die principes te gebruiken bij het ontwerpen van efficiëntere gepersonaliseerde robotondersteunde programma’s voor neurorevalidatie. Uniek aan haar baanbrekende oplossing is dat deze het eerste robotsysteem ter wereld vormt dat betaalbare hyperrealistische sensorimotorische training mogelijk maakt met ruimte voor betrouwbare, gebruikersvriendelijke personalisatie van de behandeling. Deze oplossing zal de inzetbaarheid van robotica in een klinische setting verbreden, doordat hij geschikt is voor patiënten met een breed spectrum aan invaliditeits- en herstelniveaus. Hierdoor kan Marchal Crespo’s onderzoeksprogramma een ingrijpende en blijvende maatschappelijke impact hebben. Daarnaast verwacht ze dat haar onderzoek verschillende toepassingen op het gebied van bewegingstraining mogelijk zal maken, bijvoorbeeld binnen de sporttechnologie.

Ik ben in de wolken en bijzonder trots op deze prestatie. Mijn Vidi-aanvraag is een lange, moeilijke reis geweest die nu zijn vruchten afwerpt. Ik ben bijzonder dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun van mijn collega’s bij CoR en de TU Delft tijdens dit proces.

Laura Marchal Crespo

Over Vidi

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van hun kwaliteit, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Lees hier het persbericht

Lees meer over Laura Marchal Crespo