Een stukje lopen maakt ‘ridesharing’ veel efficiënter

Nieuws - 10 mei 2021 - Webredactie 3mE

Onderzoekers van de TU Delft hebben een dataset van 10.000 taxiritten in Manhattan geanalyseerd en concluderen dat het delen van een taxi (‘ridesharing’) efficiënter wordt als er ophaal- en afleverlocaties worden gebruikt, en als passagiers een klein stukje van het traject lopen. De onderzoekers hebben hun resultaten online gepubliceerd in Transportation Research Part C.

Uber

“Diensten als Uber en Lyft zorgen wereldwijd voor een verandering van de mobiliteit doordat zij grootschalige afstemming tussen voertuigen en gebruikers mogelijk maken. Hoewel deze systemen van mobiliteit op aanvraag efficiënter zijn dan traditionele taxisystemen, is de kans op meer opstoppingen ook groter, aangezien sommige ritten die met het openbaar vervoer zouden kunnen worden gemaakt nu worden uitgevoerd door kleinere en niet-gedeelde voertuigen”, zegt hoofdonderzoeker Javier Alonso-Mora van de TU Delft.

Ridesharing

“Om de nieuwe technologieën beter te benutten en files te verminderen zijn er ridesharing-systemen (ofwel gedeelde mobiliteit op aanvraag) voorgesteld, waarbij verschillende passagiers die deels dezelfde route afleggen een voertuig delen. Ridesharing kan echter vertraging voor de gebruikers opleveren omdat voertuigen soms lange omwegen moeten maken als zij alle punten van herkomst en bestemming die zij bedienen, aandoen”, zegt Andrés Fielbaum van de TU Delft, hoofdauteur van het werk.

“Dit probleem doet zich natuurlijk niet voor bij traditioneel openbaar vervoer, waarbij passagiers zelf naar de route van het voertuig gaan in plaats van andersom. Dit idee kun je ook toepassen op ridesharing, als je kiest voor ophaal- en afleverlocaties waar sommige passagiers naartoe en vandaan moeten lopen.”

Manhattan

Alonso-Mora legt uit: “De optimalisering van de ophaal- en afleverlocaties en de toewijzing van passagiers aan voertuigen vragen echter nogal wat van het algoritme. We hebben nu een systeem bestudeerd en gesimuleerd waarin gebruikers kan worden gevraagd naar en van ophaal- en afleverlocaties te lopen, en hebben onderzocht of dit de algehele efficiëntie verbetert. We hebben deze aanpak getest met een bestaande dataset van één representatief uur taxiritten in Manhattan (9970 aanvragen).”

“We hebben aangetoond dat wanneer gebruikers gemiddeld genomen een kort stukje te voet afleggen de algehele prestaties van het systeem significant verbeteren. Zo daalt het aantal afwijzingen bijvoorbeeld met tachtig procent. En in meer dan tien procent van de gevallen zorgt een doorsneetraject van ongeveer één minuut te voet ook voor minder files (gemeten als aantal voertuigen per uur gereisd, Vehicle-Hours-Traveled, VHT).” Fielbaum merkt op: “In onze experimenten hoeft minder dan veertig procent van de gebruikers een stukje te lopen en mensen hoeven ook minder ver te lopen als je deze gegevens vergelijkt met die van bestaande openbaarvervoersystemen.

Beeld: Een voertuig van een ridesharing-systeem vermijdt een lange omweg door de gebruikers te laten lopen naar/van de snelle straat waarin het voertuig op dat moment rijdt. In de bovenste rij moet het voertuig de exacte herkomsten (O1, O2) en bestemmingen (D1, D2) van twee passagiers bezoeken, terwijl in de onderste rij een deel gelopen wordt (stippellijnen).

Verder onderzoek

“Voor de toekomst zijn er nog een aantal relevante onderzoeksuitdagingen”, zegt Alonso-Mora. “Zo is het mogelijk om methoden te ontwerpen die nog betere resultaten opleveren voor de plek van de ophaal- en afleverlocaties. En wat het vervoersysteem zelf betreft, is er op een aantal gebieden nog meer inzicht nodig in dit soort gedeelde systemen. Hoe bepaal je bijvoorbeeld de optimale voertuigvloot? Tot slot is de relatie tussen gedeelde mobiliteit op aanvraag en openbaar vervoer een cruciaal aspect dat moet worden onderzocht als het gaat om de toekomst van deze vervoersystemen.”

Persvoorlichter TU Delft