Onderzoek naar modder vergt multidisciplinaire aanpak

Nieuws - 30 november 2021 - Webredactie 3mE

Mudnet, het Delftse multidisciplinaire team dat bestaat uit maritieme -en civiele ingenieurs die onderzoek doen naar de eigenschappen van modder, won de NWO ‘Team Science Award’. Het team werd geprezen om de grote diversiteit aan expertise in dit ogenschijnlijk klein onderwerp. Mudnet combineert diverse expertises om de complexe eigenschappen van modder te kunnen doorgronden. Dit doen ze onder andere voor efficiënter havenonderhoud, beter bevaarbare vaarwegen en duurzame diepzeemijnbouw.

Mudnet

Het teamaspect en grensoverschrijdend denken is van groot belang bij onderzoek naar de eigenschappen van modder. Om de complexiteit van modder te doorgronden opereren de  onderzoekers binnen Mudnet zowel op micro –als op macroniveau. Civiele wetenschappers Julia Gebert, Claire Chassagne, Deyan Draganov en Alex Kirichek kijken onder andere naar het materiaalgedrag op micro-schaal, zoals de invloed van (micro-)organismen en ander organisch materiaal. Dit speelt een belangrijke rol in het bepalen van het gedrag van slib in een rivier, haven of op de zeebodem. Op grotere schaal kijken maritieme wetenschappers Geert Keetels en Rudy Helmons hoe je kunt inspelen op de complexe eigenschappen van modder bij bijvoorbeeld het manoeuvreren van schepen, de sediment management strategieën bij havenonderhoud en het duurzamer maken van diepzee mijnbouw.

Rudy Helmons (Offshore and Dredging engineering): “Binnen Mudnet richten wij ons op de complexe fysische eigenschappen van slib en onderzoeken we hoe we machines moeten aanpassen om daar optimaal mee om te kunnen gaan. Ook werken we aan het Sailing Through Fluid Mud projectvan NWO. Het probleem van slib lijkt klein, maar het is een groot probleem voor Europese havens zoals Rotterdam, Hamburg en Antwerpen. Door het combineren van verschillende vakgebieden zijn we in staat om met een holistische aanpak betere oplossingen te ontwikkelen voor het werken met slib. Via Mudnet zijn we daarom een goed aanspreekpunt voor deze havens.”

NWO

NWO reikte de prijs uit aan drie teams die bestaan uit onderzoekers afkomstig uit verschillende disciplines, waarbij jonge talenten samenwerken met senior onderzoekers. Zij ontvingen € 10.000, te besteden aan verdere versterking van het team. Lees meer: ‘Winnaars NWO Prijzen Exacte- en Natuurwetenschappen 2021 bekend’

Lees ook: Diepzee mijnbouw minder milieubelastend dankzij nieuwe ‘mineralen verzamelaar’ (tudelft.nl)