Tina Comes treedt toe tot Academia Europaea

Nieuws - 16 december 2021 - Webredactie

Tina Comes is onlangs lid geworden van de prestigieuze Academia Europaea (The Academy of Europe). Zij werd verkozen voor haar uitmuntende onderzoek op het gebied van beslissingstheorie en haar "uitzonderlijke prestaties als onderzoeker" op het raakvlak van beslissingstheorie, data en informatie- & communicatietechnologie. De visitatiecommissie waardeert haar interdisciplinaire aanpak en haar inzet voor maatschappelijke veerkracht, met name in de context van risico's en crises. 

Comes: “Ik ben vereerd dat ik ben verkozen tot lid van de Academia Europaea en kijk ernaar uit om met andere leden samen te werken om excellentie in interdisciplinair onderzoek te bevorderen, en om ons werk op het raakvlak van wetenschap en beleid voort te zetten.”

Over de Academia Europaea

De Academia Europaea is een Europese vereniging die zich internationaal inzet voor de bevordering en verspreiding van uitmuntend onderzoek en vooraanstaande onderzoekers. De in 1988 opgerichte vereniging telt meer dan 4500 leden, die samen onderwijs en onderzoek promoten. Onder hen zijn vooraanstaande deskundigen uit de natuurwetenschappen en de technologie, de biologische wetenschappen en de geneeskunde, de wiskunde, de letteren en de menswetenschappen, de sociale en cognitieve wetenschappen, de economie en de rechtswetenschappen. Nieuwe leden worden uitgenodigd naar aanbeveling van vakgenoten en toegelaten door de Raad van de academie.

 

/* */