Wat vinden ANWB panelleden van sociale routesystemen?

Nieuws - 27 april 2021 - Webredactie

‘Automobilisten zouden best één keer per week een stukje om kunnen rijden, zodat we allemaal minder in de file staan’. Dat is de stelling die deze maand in ANWB magazine De Kampioen staat. De stelling is ingebracht door de TBM onderzoeksgroep ERC-BEHAVE onder leiding van Caspar Chorus. Deze groep doet onder andere onderzoek naar sociale routesystemen en dat vond de ANWB een interessant idee.

Bereidheid om langere route te rijden

De ANWB panelleden reageren redelijk positief op de stelling. Zes op de tien leden zijn bereid om een iets langere route te rijden. In totaal deden 500 leden mee. De een vindt het een goed idee omdat veel andere maatregelen een flinke toewijding van een individu vragen, maar deze optie een heel eenvoudige oplossing kan zijn, waarbij mensen geen grote drempel over hoeven. Een ander is minder enthousiast omdat er dan extra kilometers gereden worden en dat is niet goed voor het milieu. Deze resultaten uit het specifiek op mobiliteit gerichte ledenpanel van de ANWB zullen worden vergeleken met de uitkomsten van een diepgaander onderzoek bij een representatieve steekproef. 

Over ERC BEHAVE

Het ERC-BEHAVE programma onderzoekt moreel keuzegedrag en probeert dit te vangen in wiskundige modellen. Een deelproject daarvan gaat over sociale routekeuzes, waarbij automobilisten af en toe een langere route nemen, of op een ander tijdstip vertrekken om files te helpen verminderen. De groep onderzoekt wat de morele beweegredenen zijn van mensen om wel of juist niet mee te doen aan zo'n systeem (dat nu nog niet bestaat): is het een kwestie van altruïsme (belangeloos iets doen voor de ander), of juist loyaliteit (als iedereen meedoet, voel het niet fijn als ik niet meedoe en wel profiteer). 

Met een keuze-experiment probeert de onderzoeksgroep deze morele drijfveren te achterhalen en systematisch te modelleren. Deze modellen worden vervolgens gebruikt om met verkeerssimulaties te voorspellen welk type systeem het beste zou werken. In het ANWB onderzoek is niet verder doorgevraagd naar motivaties van de panelleden, maar in het eigen onderzoek van de groep vinden wel uitgebreide analyses plaats over motivaties. Die resultaten komen over enkele maanden beschikbaar.