Emissievrije en circulaire scheepvaart door verbetering batterij

Nieuws - 20 oktober 2022 - Webredactie 3mE

De maritieme sector heeft batterijen nodig voor de overgang naar een emissievrije scheepvaart. NWO kent 4,2 miljoen euro toe aan twee onderzoeksprojecten van maritieme onderzoekers Henk Polinder en Andrea Coraddu. Beide gaan zich richten op de verbetering van het gebruik van verschillende batterijsystemen.

Maritime Batteries

In het project ‘Maritime Batteries’ onderzoeken Henk Polinder en zijn team de geschiktheid van NMC-batterijen, die de huidige standaard zijn, én van nieuwe LFP-batterijen.

Henk Polinder: “Within the Maritime Batteries project we will investigate different aspects of batteries (chemistry, degradation, circularity, safety and integration with the power, propulsion and energy system) from the perspective of application in the maritime sector. These aspects are very different from automotive because, for example, weight is less important in ships than it is in cars, while safety is more important given you cannot get off a ship as easily as you can get out of a car.”

Ship system expanded energy storage devices lifetime via AI-empowered control (SEANERGETIC)

Andrea Coraddu en zijn onderzoeksteam schetsen met hun onderzoeksproject een kader om emissievrije en circulaire scheepvaart mogelijk te maken. De sleutel ligt bij nieuwe batterij- en brandstofceltechnologieën en hun efficiënte integratie in schepen. Verbeteringen van de energiedensiteit, levensduur, kosten en veiligheidsaspecten van de huidige technologie blijven uitdagende kwesties waarop dit project antwoorden zal formuleren.

Lees meer: Toegekende projecten gaan bijdragen aan emissievrije en circulaire scheepvaart