NWO Perspectief-financiering voor project met ammoniak als brandstof voor zwaar transport

Nieuws - 30 mei 2022 - Webredactie 3mE

De wereld is dringend op zoek naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen die zoveel koolstofdioxide produceren en daarmee de wereldwijde klimaatverandering aanjagen. Een veelbelovend alternatief is ammoniak, dat als brandstof voor grote schepen en zwaar wegtransport zou kunnen worden gebruikt door een combinatie van brandstofcellen en interne verbrandingsmotoren. Dit innovatieve idee heeft geleid tot een interdisciplinair project waarbij meerdere organisaties betrokken zijn: AmmoniaDrive. Het wordt geleid door professor Rudy Negenborn van de afdeling Maritime and Transport Technology (MTT) van TU Delft en heeft onlangs financiering ontvangen van het prestigieuze Perspectief-programma van NWO.

“De wereld is voor transport en offshore-activiteiten afhankelijk van enorme schepen,” zegt projectleider en hoogleraar Multi-Machine Operations & Logistics Rudy Negenborn, “en die zijn zeer vervuilend omdat ze op diesel en andere fossiele brandstoffen varen. Als je al hun uitstoot bij elkaar optelt, is de vervuiling vergelijkbaar met die van een groot land als Duitsland. AmmoniaDrive wil deze vervuilende uitstoot tot nul terugbrengen om een volledig CO2-vrije productie- en consumptieketen te creëren.”

Ammoniak heeft in vergelijking met groene waterstof een relatief grote energiedichtheid, wat betekent dat je veel energie in een veel kleiner volume kunt opslaan. “Dit maakt ammoniak zeer aantrekkelijk als duurzame alternatieve brandstof,” vertelt Peter de Vos, onderzoeker en initiator van het hele project. “Wat vernieuwend is aan AmmoniaDrive is ten eerste het gebruik van ammoniak als brandstof en ten tweede de combinatie van een brandstofcel met een hoge temperatuur en een interne verbrandingsmotor. Het idee is om aan één kant van de brandstofcel ammoniak in te voeren en aan de andere kant elektriciteit en waterstof te produceren. De waterstof wordt gebruikt als promotorbrandstof in de verbrandingsmotor om deze geschikt te maken voor de uitdagende verbrandingseigenschappen van ammoniak.”

AmmoniaDrive is een consortium van zes universiteiten, drie onderzoeksinstituten en twaalf partners uit het bedrijfsleven, dat de komende vijf jaar gaat onderzoeken hoe ammoniak als betaalbare, veilige en energiezuinige brandstof kan worden gebruikt scheeps- en vrachtwagentransport veel schoner en duurzamer te maken. De Vos: “We zijn heel trots op en blij met de Perspectief-toekenning en het is mijn persoonlijke wens dat we al in 2050 het duizendste AmmoniaDrive-schip vanuit Nederland zien vertrekken voor zijn eerste reis!”

Lees ook: Van duurzame voedselproductie tot verhinderen virusoverdracht: 32 miljoen voor nieuwe Perspectief-programma’s

De TU Delft neemt ook aan deze vijf andere gehonoreerde Perspectief consortia deel:

Naar circulaire elektronica

Circular Circuits: design of next generation electronics for a circular economy

Onze digitaliserende maatschappij leunt steeds zwaarder op elektronische apparatuur. We moeten het ontwerp, de productie en het gebruik van elektronica radicaal veranderen. Anders gaat de hoeveelheid elektronisch afval de komende twee decennia bijna verdrievoudigen en raken de benodigde grondstoffen in rap tempo op. Dit Perspectief-programma hanteert een systematische aanpak om een volledig circulaire generatie elektronica te ontwikkelen. De onderzoekers werken aan oplossingen voor levensduurverlenging, hergebruik, reparatie, en recycling en kijken hiervoor zowel naar de technologische ontwerpaspecten als naar nieuwe bedrijfsmodellen en geavanceerde recyclingtechnologie. Het project richt zich op toepassingen in telecommunicatie, consumentenelektronica, verlichting en vermogenselektronica. Vanuit de TU Delft zijn onder meer Peter Rem (CiTG), Yaia Gonzalez Garcia, Arjan Mol, Yongxiang Yang en Jan-Henk Welink (alle vier 3mE) bij dit onderzoek betrokken.

Meer gebruikt materiaal in staal
Data Enhanced Physical models to reduce Materials use (DEPMAT)
Programmaleider: Prof. dr. ir. Ton van den Boogaard (Universiteit Twente)

Voorspellen of behandeling werkt
MAESTRO: Metabolic Imaging to Improve Patient-Specific Therapy Outcome
Programmaleider: Dr. Jeanine J. Prompers (UMC Utrecht)

Virusoverdracht via lucht verhinderen
MItigation STrategies for Airborne Infection Control (MIST)
Programmaleider: Prof. dr. Detlef Lohse (Universiteit Twente)

In actie tegen artrose
OAinject
Programmaleider: Prof. dr. Marcel Karperien (Universiteit Twente)

Over Perspectief
Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeken richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Bekijk alle video’s van de gehonoreerde Perspectief consortia onderaan de pagina van NWO.