Werktuigbouwkunde studenten maken ontwerp voor energiewinning- en opslag uit golven

Nieuws - 16 juni 2022 - Webredactie 3mE

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland bijna volledig duurzaam zijn. Behalve de energiewinning uit natuurlijke bronnen is ook de energieopslag nog steeds een grote uitdaging. Zou er een technische oplossing zijn voor winning én opslag tegelijk? Ruim 500 eerstejaarsstudenten Werktuigbouwkunde van de TU Delft werkten een half jaar lang aan een Golfenergieaccumulator, waarmee de energie uit de beweging van golven wordt omgezet in rotatie-energie van een vliegwiel. Het technisch best presterende ontwerp werd bekroond tijdens de Ontwerpwedstrijd op 9 juni 2022.

Bij een dergelijk mechanisch ontwerp komt veel kijken. ‘’De uitdaging zit hem in het ontwerpen van een drijver die zo veel mogelijk energie uit de golfbeweging weet te halen. Maar ook in een transmissie die de op en neergaande beweging van de drijver omzet in een roterende beweging van een vliegwiel. En een overbrenging om de afstand tussen de drijver en het vliegwiel te overbruggen. Ten slotte moet het vliegwiel de energie kunnen opslaan’’, vertelt Regine Vroom, coördinator van het hele onderwijsproject. Bovendien werden diverse eisen gesteld op het gebied van veiligheid, materiaal, afwerking en kosten van het ontwerp.

De bedachte ontwerpen werden door de studenten ook daadwerkelijk gemaakt en getest. Dit jaar vond de Ontwerpwedstrijd plaats bij de Bouwcampus, als onderdeel van het Energy Challenge Event in kader van het TU Delft lustrum. Studententeam WB07 wist de meeste energie uit de golven op te slaan in hun vliegwiel en won daarmee de wedstrijd. Ook een aantal andere studententeams viel in de prijzen; juryleden van Design Solutions, Huisman Equipment B.V, Green-mE, Science Centre en de branchevereniging Energie uit Water beoordeelden volgens eigen criteria welke ontwerpen vanuit hun oogpunt het best presteerden.

De Ontwerpwedstrijd 2022 kreeg diverse aandacht vanuit de media. Eventuele publicaties worden te zijner tijd aan dit nieuwsbericht toegevoegd. Meer informatie over de jaarlijkse ontwerpwedstrijd van de BSc opleiding Werktuigbouwkunde